Nghệ An: Một số kết quả công tác nội chính tháng 7

Thứ Năm, 26/08/2021, 07:41 [GMT+7]
     Trong tháng 7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành các cấp tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; triển khai lực lượng thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đã triệt phá nhiều đối tượng ma tuý, vi phạm kinh tế, môi trường và tệ nạn xã hội. Các ngành tư pháp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, không để án tồn quá hạn luật định, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; đảm bảo chủ động công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong mọi tình huống.
 
Quanh cảnh phiên tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh Nghệ An (Nguồn baonghean.vn)
Quang cảnh phiên tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh Nghệ An (Nguồn baonghean.vn)
    Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp với các lực lượng chức năng nắm tình hình, đảm bảo quốc phòng, an ninh; triển khai quyết liệt các phương án, tăng cường chỉ đạo lực lượng quân sự các huyện, thị huy động lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19, góp phần giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn tỉnh; tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và cấp huyện; tổ chức huấn luyện chiến đấu, giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tốt Hội thi pháp luật Dân quân tự vệ…
 
    Ngành Công an tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành 06 văn bản chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Công an tỉnh ban hành 112 văn bản chỉ đạo, tổ chức 08 hội nghị, cuộc họp, buổi làm việc liên quan đến công tác công an, nhất là Hội nghị trực tuyến sơ kết chuyên đề đấu tranh với tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; tọa đàm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng an ninh nhân dân…; hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về công tác đảm bảo an ninh mạng trong tình hình mới. Triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phối hợp làm tốt công tác rà soát, kiểm tra địa bàn, công tác chốt chặn, khoanh vùng, truy vết, quản lý các cơ sở cách ly… nên tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp tục triển khai thực hiện nhiều biện pháp công tác, đảm bảo thận trọng, khách quan, toàn diện trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự bảo đảm không để xẩy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, kiểm soát chặt chẽ việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn hạn chế sai sót, Các quyết định truy tố của Viện kiểm sát đều đảm bảo tính có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
 
    Sở Tư pháp tỉnh góp ý 10 văn bản của Trung gương, 30 lượt dự thảo văn bản của tỉnh; thẩm định 09 lượt dự thảo của tỉnh; kiểm tra 06 văn bản của UBND tỉnh và 03 văn bản quy phạm pháp luật do cấp huyện gửi đến. Tham mưu UBND tỉnh ban hành báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh; góp ý dự thảo Kế hoạch tổng kết Đề án phổ biến giáo dục pháp luật và dự thảo báo cáo tổng kết Đề án giáo dục pháp luật của Công an tỉnh; trình UBND tỉnh ban hành báo cáo tổng kết chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTG ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
    Hội Luật gia tỉnh tham gia các hoạt động thi đua của Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Miền trung của Hội Luật gia Việt Nam; góp ý dự thảo báo cáo tổng kết 4 năm triển khai Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý”; tham gia Hội nghị trực tuyến do Hội Luật gia Việt Nam tổ chức hỗ trợ miễn phí cho người dân trong lĩnh vực đất đai. Chuẩn bị báo cáo trình và xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tổng kết Chị thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo công tác Hội Luật gia Việt Nam; tổng hợp ý kiến người dân qua công tác tư vấn pháp luật và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; nghiên cứu, tổng kết thực tiễn áp dụng Luật đất đai và xây dựng “Báo cáo tổng hợp vướng mắc trong áp dụng Luật đất đai và kiến nghị sửa sổi Luật”; báo cáo Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý”.
 
    Trong tháng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 498 lượt công dân, tiếp nhận 815 đơn, trong đó, đơn đủ điều kiện xử lý 687 đơn. Tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp là 77 vụ việc, đến nay đã giải quyết 67/77 vụ việc.
   Tạ Anh Hưng
.