Đắk Nông: Kết quả công tác nội chính tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021

Thứ Năm, 29/07/2021, 07:42 [GMT+7]
    Trong tháng 7/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác theo dõi, nắm bắt, dự báo tình hình, kịp thời báo cáo, tình hình khu vực biên giới; rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh trên lĩnh vực tôn giáo, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin; đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
 
    Các lực lượng Công an, Quân sự phối hợp chặt chẽ với bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương các huyện biên giới nắm chắc mọi diễn biến tình hình, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19.
 
Một cuộc họp giao ban của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông
Một cuộc họp giao ban của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố 64 vụ/134 bị can; trong đó, tội phạm về trật tự, an toàn xã hội khởi tố 24 vụ/82 bị can; tội xâm phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường khởi tố 18 vụ/21 bị can; tội về ma túy 21 vụ/27 bị can; công tác thi hành án dân sự, số việc thụ lý 4.542 việc; số việc có điều kiện thi hành là 2.965 việc, đã thi hành xong 620 việc có điều kiện thi hành án.Thanh tra tỉnh tiếp nhận và xử lý 19 đơn/17 vụ việc, trong đó; tố cáo 02 đơn/02 vụ việc; kiến nghị, phản ánh 17 đơn/15 vụ việc.
 
    Trong tháng 8/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông chú trọng  nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; sơ kết 1 năm thực hiện kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 39-NQ/TU ngày 14/9/2011 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh nông thông trong tình hình mới. 
 
    Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; báo cáo Ban Nội chính Trung ương kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của kiểm toán Nhà nước theo Kế hoạch. Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình công tác trọng tâm Cải cách tư pháp giai đoạn 2021-2026. 
Tạ Anh Hưng
.