Kon Tum: Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021

Thứ Tư, 28/07/2021, 14:57 [GMT+7]
    Ngày 26/7, Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. 
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng. Công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, ngày càng đi vào chiều sâu, được Nhân dân quan tâm, dư luận xã hội đánh giá tích cực. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng từng bước được phát huy tác dụng; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch được phê duyệt. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng các cấp, các ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 
 
    Các ngành, các cấp đã thực hiện nghiêm công khai theo quy định của pháp luật đối với việc mua sắm công, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính...; chấp hành các quy định của Nhà nước về thực hiện các tiêu chuẩn, chế độ, định mức ban hành; triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ...
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, nhất là đơn, thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài và tố cáo hành vi tham nhũng.
 
    Tiếp tục thực hiện hiệu quả, thực chất các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Theo đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhất là trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản...; ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi tham nhũng, nhất là "tham nhũng vặt"; thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra; đảm bảo các kiến nghị, kết luận kiểm soát, thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, triệt để, đúng thời hạn quy định. 
 
    Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử thi hành án đối với các vụ án về tham nhũng. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong phòng chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế.
                                                                                             P.V
.