Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa: Tích cực tham mưu thực hiện hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 26/07/2021, 07:08 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành báo cáo tình hình, kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự năm 2021; Công văn số 138-CV/TU về tăng cường lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; Công văn số 432-CV/TU về tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về vụ khiếu kiện đông người có nguy cơ phức tạp; Công văn số 144-CV/TU về tăng cường sự lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026…
 
Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 do Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức (tháng 7/2021)
Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 do Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức (tháng 7/2021)
    Ban hành báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; thực trạng công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
 
    Đề xuất Thường trực Tỉnh ủy thống nhất đưa 04 vụ việc, vụ án vào diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, 02 vụ án vào diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo và 08 vụ việc, vụ án diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc.
 
    Tham mưu, đề xuất nội dung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 và toàn khóa của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đề xuất xây dựng Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”.
 
    Theo dõi, đôn đốc một số cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xử lý đối với một số vụ việc, vụ án theo kiến nghị của Đoàn công tác số 2 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ; kiến nghị của Đoàn công tác số 4 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra đối với công ác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Đến nay, hầu hết các kiến nghị của các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã được thực hiện; 08/12 vụ việc, vụ án đã được xử lý, giải quyết xong và đề nghị kết thúc việc chỉ đạo, còn 04 vụ việc, vụ án đang được tập trung chỉ đạo  giải quyết; xem xét, kết thúc việc chỉ đạo và đưa ra khỏi diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đối với 08 vụ án, vụ việc.
 
    Chủ trì, tham mưu, phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị. 6 tháng đầu năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp và đối thoại với 190 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo (có 03 đoàn đông người); đồng thời, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, địa phương trong tỉnh.
 
    Tổ chức đoàn công tác làm việc với 16 ban thường vụ, thường trực cấp ủy và cơ quan tư pháp của các địa phương về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan trong khối nội chính nắm bắt tình hình, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp thực hiện 36 chuyên mục tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng trên Báo Thanh Hóa và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
Cù Tất Dũng
.