Nam Định: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp

Thứ Năm, 29/07/2021, 07:40 [GMT+7]
    Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021, Ban Chỉ đạo Cải cách tỉnh Nam Định đã theo dõi các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2021. Giao Sở Tư pháp chủ trì, tham mưu, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy xây dựng chương trình, nội dung giám sát hoạt động nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp đã thực hiện 04 cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch trong lĩnh vực công chứng. Qua thanh tra, đã phát hiện những sai phạm trong hoạt động công chứng của tổ chức và cá nhân công chứng viên. Thanh tra Sở Tư pháp đã ban hành 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 tổ chức hành nghề công chứng và 01 công chứng viên.
 
    Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được triển khai đồng bộ, thống nhất, kịp thời tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp đã thẩm định 26 dự thảo văn bản và10 dự thảo văn bản quy  phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh; tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX; thực hiện có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Luật sư, Luật Công chứng, Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.
 
Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại xã Yên Mỹ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (tháng 6/2021)
Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại xã Yên Mỹ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (tháng 6/2021)
    Ngành Công an tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch “Xây dựng Công an cấp xã vững mạnh về chính trị, tư  tưởng, tổ chức, tinh thông về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ; có kỹ năng và điều kiện cần thiết, ngang tầm nhiệm vụ”; bố trí cán bộ hợp lý, đảm bảo tỷ lệ biên chế giữa Công an cấp phòng và cấp huyện theo đúng quy định của Bộ Công an; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy chế công tác, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, chấp hành nghiêm điều lệ Công an nhân dân, từng bước nâng cao văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ công tác; vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, không để tội phạm lợi dụng hoạt động; mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
    Viện kiểm sát hai cấp kiểm sát chặt chẽ việc bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án không để xảy ra oan, sai, quá hạn; xác minh điều kiện thi hành án dân sự, kiểm soát 100% các trường hợp tiêu hủy vật chứng, kê biên, định giá tài sản; tăng cường trách nhiệm công tố, gắn với hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng công tác tranh tụng của kiểm sát viên tại các phiên tòa; phối hợp chặt chẽ với cơ quan tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử nhằm bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp tiếp tục quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp và cải các tư pháp; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho người dân hiểu về áp dụng Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện và khắc phục những yếu kém trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, kiên quyết xử lý những cán bộ vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và kỷ luật công tác để xây dựng Tòa án trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công tác xét xử.
 
    Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021, triển khai tới toàn thể công chức, người lao động nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, lề lối làm việc trong các cơ quan thi hành án tỉnh Nam Định; tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, có chức danh pháp lý bảo đảm đủ về số lượng và đáp ứng về chất lượng. Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quyết định bổ nhiệm đối với chức danh Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định.
 
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã đề nghị Cục Bổ trợ tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho 01 trường hợp; cấp giấy đăng ký hoạt động cho 01 chi nhánh công ty luật và cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho 01 văn phòng luật sư. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 44 luật sư đang hoạt động tại 17 tổ chức hành nghề luật sư; báo cáo Bộ Tư pháp về việc rà soát, đánh giá, đề xuất thực hiện chính sách tài chính đối với các tổ chức hành nghề công chứng; thu hồi 01 giấy đăng ký hoạt động của 01 văn phòng công chứng, đồng thời bàn giao hồ sơ sang Phòng công chứng số 1 để quản lý theo quy định của pháp luật. Hiện trên địa bàn tỉnh có 17 tổ chức hành nghề công chứng với 31 công chứng viên. Từ đầu năm tới nay, các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện 16.749 việc, chứng thực 50.218 việc các loại. Sở Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND tỉnh bổ nhiệm 02 giám định viên tư pháp; cấp thẻ giám định viên tư phát cho giám định viên của các sở, ngành theo quy định của pháp luật.
 
    UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND, ngày 12/01/2021 triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định. Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh ban hành Kế hoạch số 281/KH-HĐPH, ngày 05/4/2021 hoạt động liên ngành trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021; tổng số vụ việc được trợ giúp pháp lý do Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh và chi nhánh đã thụ lý là 201 vụ, việc.
    
    Các cơ quan đã chú trọng và quan tâm đến công tác xây dựng, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; bổ sung về số lượng, chú trọng nâng cao về chất lượng; thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới nhằm nâng cao nhận thức, trình độ cho đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp, làm công tác tư pháp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Tuệ Minh
.