Ban Nội chính Trung ương: Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Thứ Sáu, 02/07/2021, 14:29 [GMT+7]
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận tại Hội nghị

 Lãnh đạo một số Vụ chức năng phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Đoàn Hồng Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng
Đồng chí Đoàn Hồng Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng

 

Đồng chí Trần Đức Phong, Vụ trưởng thuộc Vụ Cải các tư pháp
Đồng chí Trần Đức Phong, Vụ trưởng thuộc Vụ Cải các tư pháp
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I
Đồng chí Nguyễn Thanh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc
Đồng chí Nguyễn Thanh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc
Đồng chí Nguyễn Cảnh Lam, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp
Đồng chí Nguyễn Cảnh Lam, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp
Đồng chí Trương Hồng Hải, Phó Tổng biên tập Tạp chí Nội chính
Đồng chí Trương Hồng Hải, Phó Tổng biên tập Tạp chí Nội chính

 Đặng Phước

.