Bạc Liêu: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới

Thứ Tư, 28/07/2021, 05:58 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2021, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện nghiêm Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Kết luận số 32-KL/TW ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia... 
 
    Ngành Công an đã điều tra, khám phá 191/217 vụ tội phạm về trật tự xã hội, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đã điều tra, khám phá 34/36 vụ; khởi tố 297 bị can, thu hồi tài sản 1,6 tỷ đồng; tổ chức triệt xóa 12 băng nhóm tội phạm, 80 đối tượng; bắt, vận động 62 đối tượng có quyết định truy nã; thu gom 02 đối tượng đưa đi cơ sở giáo dục bắt buộc; 01 đối tượng đưa trường giáo dưỡng; 135 người nghiện đưa cơ sở cai nghiện; xử phạt hành chính 146 vụ/469 đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội và các hành vi khác với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng. 
 
Công an tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu chào cờ tại lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm năm 2021
Công an tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu chào cờ tại lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm năm 2021
    Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bạc Liêu đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đảm bảo toàn diện, chất lượng, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, địa phương. Ngành Kiểm sát đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 605 vụ/640 bị can. Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm 309 vụ/494 bị cáo và 77 vụ/157 bị cáo kiểm sát xét xử phúc thẩm. 
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 4.673 vụ, việc các loại (401 vụ án hình sự; 2.531 vụ, việc dân sự; 1.591 vụ hôn nhân gia đình; 64 vụ án hành chính; 03 vụ án lao động và 83 vụ kinh doanh thương mại); đã giải quyết 2.462 vụ. Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân hai cấp làm tốt các mặt công tác khác như: Công tác hành chính tư pháp, công bố bản án, quyết định của Tòa án; công tác kiểm tra nghiệp vụ, vấn đề tranh tụng tại phiên Tòa và nâng cao chất lượng xét xử …
 
    Công tác thi hành án dân sự thụ lý 9.139 việc; trong đó, số có điều kiện thi hành là 7.128 việc, đã thi hành xong 2.958 việc; tổng số tiền thụ lý 1 tỷ 57 triệu đồng, số có điều kiện thi hành là 583 triệu đồng; đã thi hành xong 80 triệu đồng trên tổng số tiền có điều kiện thi hành.
 
    Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân ngày càng được quan tâm tích cực, thường xuyên và quyết liệt hơn. Từ đó, việc xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo được đảm bảo. Các cơ quan hành chính đã tiếp 1.161 lượt công dân đến yêu cầu, khiếu nại, tố cáo; nhận và xử lý là 1.056 đơn; thụ lý 384 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; đơn không đủ điều kiện xử lý 314 đơn. 
                                                                                          Kim Long
.