Lạng Sơn: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trong tình hình mới

Thứ Sáu, 25/06/2021, 11:15 [GMT+7]
    Ngày 23/6, Ban Chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trong tình hình mới (Ban Chỉ đạo 35) tỉnh Lạng Sơn tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời định hướng thông tin dư luận trước những sự kiện, vấn đề nhạy cảm, đặc biệt là các nội dung liên quan đến Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị
    Các cơ quan chức năng của tỉnh thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên internet, mạng xã hội, không để hình thành “điểm nóng”. Cùng với đó, các trang, nhóm trên mạng xã hội của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin tích cực, tạo tính lan tỏa, là nguồn tin chính thống thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm theo dõi. Qua đó, việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn đã tạo sự đồng thuận, nhận được ủng hộ của cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
 
    Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, gương người tốt việc tốt, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, kịp thời nắm bắt thông tin và định hướng dư luận…
 
    Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung làm rõ kết quả công tác của ban chỉ đạo 35 các cấp trong thời gian qua và đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động thời gian tới; trong đó tập trung vào các nội dung cụ thể như: thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của các tầng lớp nhân dân trước âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; tăng cường phối hợp giữa các thành viên ban chỉ đạo 35 các cấp với các cơ quan liên quan để kịp thời cung cấp, định hướng thông tin chính thống, phản bác thông tin sai sự thật…
                                                                                                          P.V
.