Phú Thọ: Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện thí điểm quy trình "4 tại chỗ" trong giải quyết thủ tục hành chính

Thứ Sáu, 11/06/2021, 07:01 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện thí điểm quy trình “4 tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công.
 
    Việc thực hiện quy trình “4 tại chỗ” gồm tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả của các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh tại Trung tâm hành chính công nhằm góp phần đảm bảo các thủ tục hành chính được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, giảm chi phí, thời gian, đảm bảo cơ chế kiểm tra, giám sát, các hoạt động được thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực quan liêu. Việc thực hiện quy trình 4 tại chỗ giúp đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính để xử lý trên phần mềm điện tử; triển khai thực hiện nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
 
    Trung tâm hành chính công tiến hành rà soát các thủ tục hành chính, lựa chọn những thủ tục hành chính đơn giản, dễ thực hiện, phù hợp thiết thực với tổ chức và người dân, có thời gian giải quyết ngắn, không có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị và thường xuyên phát sinh hồ sơ để giải quyết theo quy trình “4 tại chỗ”. Trên cơ sở đó để rút kinh nghiệm, mở rộng thực hiện đối với các thủ tục thuộc các ngành, lĩnh vực khác.
 
    Tiến hành rà soát, trình phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm quy trình “4 tại chỗ” hoàn thành trước 15/5/2021; xây dựng công khai quy trình điện tử, bố trí nhân sự, cơ sở vật chất thực hiện giải quyết thủ tục hành chính hoàn thành trong tháng 5/ 2021 và bắt đầu thực hiện thí điểm từ ngày 1/6/2021. 
                                                                                                 P.V
.