Tuyên Quang: Kế hoạch thi đua chuyên đề ngành Nội chính Đảng, giai đoạn 2021-2025

Thứ Bảy, 12/06/2021, 05:21 [GMT+7]
    Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BNCTW, ngày 25/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua Chuyên đề “Phát hiện và tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn”, giai đoạn 2021-2025, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang đã xây dựng kế hoạch thực hiện. Theo đó, trong thời gian phát động thi đua, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang phấn đấu tham mưu, đề xuất xử lý có hiệu quả ít nhất 10 vụ án, vụ việc tham nhũng; trong đó có ít nhất 05 vụ án, vụ việc do Ban Nội chính Tỉnh ủy phát hiện; đồng thời, chủ động tham mưu, đề xuất 05 vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.
 
    Đến thời điểm sơ kết thi đua vào cuối năm 2023, phấn đấu phát hiện và tham mưu xử lý ít nhất 06 vụ án tham nhũng và chủ động tham mưu, đề xuất xử lý có hiệu quả 03 vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự.
 
Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang kiểm tra  điểm Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Yên Sơn (tháng 5/2021)
Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang kiểm tra điểm Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Yên Sơn (tháng 5/2021)
    Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang sẽ phải tăng cường thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp giữa Ban với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự Đảng Tòa án và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và các huyện, thành ủy để chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là những địa bàn, cơ quan, đơn vị có nhiều hoạt động liên quan đến kinh tế, các chính sách an sinh xã hội, công tác tổ chức, cán bộ và nắm các hoạt động thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, xử lý hành chính… Khi phát hiện các tin tức, tài liệu, vụ việc, vụ án tham nhũng, những vấn đề nổi cộm, phức tạp về an ninh, trật tự thì cần đi sâu, làm rõ và chủ động tham mưu bằng văn bản cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý theo quy định.
 
    Thông qua công tác nghiên cứu, báo cáo, văn bản của các cơ quan gửi đến; qua công tác nắm tình hình xử lý cac vụ án, vụ việc tham nhũng; công tác xử lý đơn, thư kiến nghị, phản ánh, kiếu nại, tố cáo; nắm bắt dư luận xã hội và thông tin từ báo chí; công tác kiểm tra, giám sát, rà soát các cuộc kiểm tra, thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước hàng năm; mua tin, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp… để phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ việc, vụ án tham nhũng, các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự xảy ra trên địa bàn tỉnh, gồm: (1) Các vụ việc, vụ án tham nhũng xảy ra chưa được phát hiện và tuy được các cơ quan chức năng phát hiện nhưng việc xử lý chậm, chưa đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng đặt ra. (2) Các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự có liên quan đến dân tộc, tôn giáo, các tổ chức, cá nhân phản động, chống đối chính trị, có yếu tố nước ngoài; khiếu kiện phức tạp, đông người, vượt cấp, dư luận xã hội quan tâm.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang đăng ký thi đua: Tập thể được tặng Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương vào đợt 1 (sơ kết thi đua vào cuối năm 2023) và đợt 2 (tổng kết thi đua vào cuối năm 2025).
Tuệ Minh
.