Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa: Kết quả công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021

Thứ Hai, 21/06/2021, 05:23 [GMT+7]
    Trong tháng 5/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa thường xuyên theo dõi, nắm bắt, dự báo tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
    Tập trung theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết 42 vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người, có nguy cơ gây mất an ninh, trật tự; thành lập Đoàn công tác kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh trật tự bầu cử tại các đơn vị thuộc các huyện Đông Sơn, Quan Sơn, Mường Lát, Thạch Thành, Thọ Xuân, Triệu Sơn và thị xã Bỉm Sơn theo kế hoạch của Ủy ban Bầu cử tỉnh và Tiêu ban bảo đảm an ninh, trật ự, an toàn xã hội bầu cử.
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa (tháng 5/2021)
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa (tháng 5/2021)
    Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 5/2021 theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị. Trong tháng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp 04 lượt công dân về 03 vụ việc; báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết 03 vụ việc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo tại ngày tiếp dân định kỳ tháng 3 và tháng 4/2021; theo dõi các cơ quan, tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo tại các buổi tiếp dân định kỳ.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức tiếp 15 lượt công dân đến Trụ sở Cơ quan Tỉnh ủy để phản ánh, kiến nghị, khiếu nại về 14 vụ việc; tiếp nhận 88 đơn, có 33 đơn đủ điều kiện xử lý, đã chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển và các vụ việc được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao; đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đối thoại với 01 công dân; báo cáo, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy để chỉ đạo giải quyết dứt điểm 02 vụ việc của công dân.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 216-KH/TU, ngày 22/5/2021 về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết 04 vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý; 02 vụ án Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo; 08 vụ án, vụ việc Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc và các vụ việc, vụ án còn lại diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao.
 
    Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng. Trong tháng, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đã khởi tố 01 vụ/02 bị can về tội tham nhũng, chức vụ. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 16 vụ/26 bị can; trong đó, số cũ là 14 vụ/22 bị can, số mới là 01 vụ/02 bị can, phục hồi điều tra01 vụ/01 bị can.
 
    Trong tháng 6/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục tập trung theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng, các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người, các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; các vụ việc Bí thư Tỉnh ủy giao tại buổi tiếp công dân; triển khai việc tổng hợp để tiến hành rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2021; chuẩn bị các điều kiện để tham mưu, phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 6/2021 theo quy định; phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương nắm tình hình, siết chặt kiểm tra, kiểm soát người nhập cảnh tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở nhằm ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh Covid - 19 từ bên ngoài xâm nhập vào Việt Nam.
Tuệ Minh
.