Ban Nội chính Trung ương: Chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thứ Hai, 21/06/2021, 18:40 [GMT+7]
    Sáng 21/6/2021, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đã đến thăm, chúc mừng Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và Báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021).
 
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam
    Thay mặt Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng những kết quả đạt được của các cơ quan báo chí thời gian qua, đã phối hợp, dành nhiều thời lượng để thông tin, tuyên truyền về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, đặc biệt là hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương, của các cấp, ngành trong cả nước về công tác này.
 
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam
    Đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương mong rằng, thời gian tới các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp và tuyên truyền hiệu quả hoạt động trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp một cách đa dạng, phong phú, nhằm truyền tải thông điệp thực hiện quyết liệt chủ trương phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước đã đề ra. Hàng loạt các vụ án tham nhũng được được báo chí thông tin trung thực, kịp thời, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong công cuộc phòng, chống tham nhũng xây dựng đất nước; nhất là, công tác thông tin, tuyên truyền về xử lý các vụ việc, vụ án được dư luận xã hội quan tâm… 
 
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Báo Nhân Dân
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Báo Nhân Dân
Đặng Phước
.