Ban Nội chính Trung ương: Chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2021

Thứ Hai, 21/06/2021, 18:52 [GMT+7]
    Ngày 21/6/2021, Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên Thông tấn xã Việt Nam, Báo Đại đoàn kết, Báo Tiền Phong và Văn phòng đại diện Báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội  nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chúc mừng Thông Tấn xã Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chúc mừng Thông Tấn xã Việt Nam
    Đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan báo chí; phóng viên, biên tập viên trong công tác thông tin, tuyên truyền về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Các cơ quan báo chí đã thực hiện nội dung thông tin tuyên truyền đa dạng, phong phú, nhằm truyền tải các chủ trương về phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua. Hàng loạt các vụ án tham nhũng được truyền tải trung thực, kịp thời, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chúc mừng Báo Đại đoàn kết
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chúc mừng Báo Đại đoàn kết
    Các cơ quan thông tấn, báo chí cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm của Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và khẳng định trong thời gian tới sẽ phối hợp có hiệu quả hơn nữa, góp phần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chúc mừng Báo Tiền Phong
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chúc mừng Báo Tiền Phong
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chúc mừng Văn phòng đại diện Báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chúc mừng Văn phòng đại diện Báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội  
Tạ Anh Hưng
.