Quảng Trị: Đẩy mạnh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Thứ Năm, 31/10/2019, 15:27 [GMT+7]
    9 tháng năm 2019, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Ngành Công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp, kiềm chế, đẩy lùi tội phạm hình sự, nhất là tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, đòi nợ thuê; tội phạm xâm hại tính mạng, sức khỏe con người; tội phạm xâm phạm sở hữu trên địa bàn; đã điều tra, khám phá 214 vụ phạm pháp hình sự; bắt, xử lý 323 đối tượng, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng đạt 100%.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng tiếp công dân
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng tiếp công dân
    Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục nâng cao chất lượng điều tra, truy tố các vụ án, chú trọng kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can; làm tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. 9 tháng đầu năm, Viện kiểm sát hai cấp thụ lý kiểm sát 552 tố giác, tin báo về tội phạm, giải quyết 424 tố giác; Viện kiểm sát truy tố chuyển Tòa án 320 vụ/474 bị can. Viện kiểm sát trả hồ sơ điều tra bổ sung 03 vụ/04 bị can; kiểm sát xét xử án hình sự sơ và phúc thẩm 425 vụ/615 bị cáo, đã giải quyết 288 vụ/409 bị cáo.
 
    Công tác xét xử của Tòa án đảm bảo đúng hạn luật định, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự, không có oan, sai nghiêm trọng hoặc bỏ lọt tội phạm; công tác hòa giải được tăng cường nên tỷ lệ hòa giải thành án dân sự đạt khá cao; tiếp tục đổi mới hoạt động nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp.
 
    Tòa án hai cấp giải quyết 1.632/2.088 vụ, việc; trong đó, án hình sự giải quyết 298/362 vụ, với 418/522 bị cáo; án dân sự giải quyết 332/511 vụ, việc; án hôn nhân và gia đình giải quyết 944/1.120 vụ; án kinh doanh thương mại giải quyết 36/66 vụ, việc; án hành chính đã giải quyết 20/27 vụ.
 
    Ngành Thanh tra đã tổ chức thực hiện 161 cuộc thanh tra, kiểm tra  đối với 818 đơn vị, tổ chức và 754 cá nhân; trong đó 59 cuộc thanh tra hành chính đới với 69 đơn vị, 102 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 749 tổ chức và 745 cá nhân; đã kết thúc 40 cuộc thanh tra hành chính, ban hành 39 kết luận. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 120 đơn vị, tổ chức và 184 cá nhân có sai phạm với số tiền 14,638 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước 9,364 tỷ đồng; kiến nghị khác 4,734 tỷ đồng; đã thu 3,041 tỷ đồng. 
 
    Đã tiếp 929 lượt/1.106 người/827 vụ việc; trong đó, có 19 đoàn/126 người/08 vụ cũ và 11 vụ mới phát sinh. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại về tranh chấp đất đai, đòi đất cũ, đền bù, giải tỏa, khiếu nại về chính sách, tài sản, tố cáo trong lĩnh vực hành chính, tham nhũng.
 
    Các cấp, các ngành tiếp nhận 943 đơn đủ điều kiện xử lý (khiếu nại 86 đơn, tố cáo 39 đơn; kiến nghị, phản ánh 818 đơn). Trong đó, đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính cấp huyện và cấp tỉnh là 48 đơn (khiếu nại 38 đơn, tố cáo 10 đơn). Đã giải quyết 29/38 đơn khiếu nại, 7/10 đơn tố cáo.
                                                                                          Thanh Hằng
.