Bắc Giang: Triển khai trên 300 cuộc thanh tra hành chính

Thứ Năm, 31/10/2019, 15:20 [GMT+7]
    Trong 10 tháng năm 2019, toàn ngành Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã triển khai trên 300 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 315 đơn vị và đối với 1.288 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 21 tỷ đồng và gần 29.800 m2 đất các loại; trong đó yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước trên 8,8 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý bằng các biện pháp tài chính khác trên 12 tỷ đồng; xử lý hành chính đối với 3 tập thể, 97 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 3 vụ, việc/3 đối tượng có sai phạm.
 
Một Hội nghị của Thanh tra tỉnh Bắc Giang
Một Hội nghị của Thanh tra tỉnh Bắc Giang
    Toàn ngành Thanh tra tỉnh đang theo dõi, đôn đốc 116 kết luận thanh tra với tổng số tiền sai phạm là gần 48,5 tỷ đồng và trên 47.600 m2 đất các loại; trong đó số tiền sai phạm phải thu hồi là trên 21 tỷ đồng; số tiền sai phạm phải xử lý bằng biện pháp tài chính khác là trên 27 tỷ đồng; số tiền xử phạt vi phạm hành chính là trên 250 triệu đồng và trên 47.600 m2 đất; đã đôn đốc thu hồi được trên 16,3 tỷ đồng và trên 11.100 m2 đất; xử lý bằng biện pháp tài chính khác trên 14,6 tỷ đồng.
 
    Trình tự, thủ tục các cuộc thanh tra được đảm bảo chặt chẽ, chất lượng các kết luận thanh tra, quyết  định xử lý sau thanh tra đã được nâng lên; không để xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu trong hoạt động thanh tra. Công tác theo dõi, đôn đốc các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra đã được tỉnh Bắc Giang quan tâm đẩy mạnh... Tuy nhiên, một số cuộc thanh tra tại tỉnh được triển khai còn chậm so với kế hoạch; việc xây dựng kế hoạch thanh tra và phương pháp tiến hành thanh tra còn chưa khoa học; việc phát hiện dấu hiệu, hành vi tham nhũng qua thanh tra còn hạn chế; việc ban hành kết luận thanh tra còn chưa đảm bảo về thời gian theo quy định của Luật Thanh tra...
 
    Trong thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh Bắc Giang tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra; triển khai thực hiện 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiến hành thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền cùng cấp. Bên cạnh đó, ngành tập trung triển khai thực hiện tốt phần mềm quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát trên địa bàn; thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.
                                                                                               P.V
.