Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ diễn ra vào ngày mai

Thứ Ba, 15/08/2023, 17:04 [GMT+7]
    Sáng mai, ngày 16/8, tại Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2023 và nhìn lại công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay; xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng cuối năm và thời gian tới.
 
Phiên họp 23 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Phiên họp 23 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ban Nội chính Trung ương

.