Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Tháp

Thứ Sáu, 11/08/2023, 22:04 [GMT+7]
    Sáng 11/8/2023, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Tháp chủ trì Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo. 
 
    Theo báo cáo tại Cuộc họp, từ sau Phiên họp Quý II/2023, Ban Chỉ đạo Tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót theo Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương; Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 7/2023; Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Phiên họp thứ 23 và Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tháng 5/2023. 
 
Quang cảnh Cuộc họp
Quang cảnh Cuộc họp
    Ban Chỉ đạo Tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi, chỉ đạo xử lý vụ án, vụ việc cho 73 đại biểu là đại diện thường trực các huyện uỷ, thành uỷ; lãnh đạo văn phòng huyện ủy, thành ủy; các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp trong tỉnh. Qua đó, nâng cao hơn nữa vai trò của cấp uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc, vấn đề phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm tại địa phương; nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong phối hợp tham mưu giải quyết các vụ án, vụ việc được nâng lên.
 
    Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được quan tâm, tăng cường. Trong tháng 7/2023, Ban Chỉ đạo Tỉnh ban hành các quyết định kiểm tra đối với 04 tổ chức đảng theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Tỉnh năm 2023; các cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra cấp uỷ tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 10 tổ chức đảng và 03 đảng viên về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 03 đảng viên; thi hành kỷ luật 02 đảng viên (khiển trách 01, cảnh cáo 01). Ngành Thanh tra tiến hành triển khai, thực hiện 39 cuộc thanh tra tại 70 đơn vị, tổ chức, cá nhân; đã ban hành 17 kết luận thanh tra. Kết quả, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 23.960.000 đồng, kiến nghị xử lý khác về kinh tế số tiền 2.598.500.000 đồng; quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 tổ chức, số tiền 30 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 05 tổ chức và 01 cá nhân.
 
Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũngtỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Cuộc họp
Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũngtỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Cuộc họp
    Phát biểu tại Cuộc họp, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng 8/2023, đó là: Thực hiện nghiêm kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo kết luận kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương; tiến hành kiểm tra các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Tỉnh năm 2023; theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đẩy nhanh chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; các thành viên Ban Chỉ đạo Tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị được Ban Chỉ đạo tỉnh phân công theo dõi, phụ trách…
Ngọc Lợi
(Ban Nội chính Tỉnh uỷ Đồng Tháp)
.