Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương hoạt động thiết thực, hiệu quả

Thứ Sáu, 11/08/2023, 21:35 [GMT+7]
    Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương gồm 8 cơ quan: Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
 
    Dự Hội nghị có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua nội chính Trung ương.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, công tác thi đua, khen thưởng ở từng Bộ, ngành trong Khối nội chính Trung ương đã có những chuyển biến tích cực với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân ở từng bộ, ban, ngành khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Theo đó, công tác thi đua, khen thưởng của Khối đã có những bước chuyển biến tích cực. Thông qua việc hưởng ứng và tổ chức các phong trào thi đua theo chỉ đạo của Khối, nhiều lĩnh vực công tác của các bộ, ban, ngành trong Khối đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả, khẳng định vai trò tích cực của việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.
 
    Công tác thi đua, khen thưởng đã được lãnh đạo ở từng Bộ, ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Nội dung hoạt động công tác thi đua của các đơn vị thành viên Khối diễn ra phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng Bộ, ngành. Vì vậy, đã lôi cuốn được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng, an ninh.
 
    Công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã được các thành viên trong khối quan tâm, triển khai thực hiện; công tác khen thưởng được thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả, phục vụ yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của từng Bộ, ban, ngành, kịp thời ghi nhận, biểu dương, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ.
 
    Đồng chí nhấn mạnh, các cơ quan Thường trực Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ban, ngành đã làm tốt vai trò tham mưu, giúp Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, chính sách khen thưởng. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 của các đơn vị trong Khối thi đua vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như phong trào thi đua chưa thật sự đồng đều ở các cơ quan, đơn vị; chưa có nhiều đột phá mới trong tổ chức các phong trào; hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn trong Khối thi đua chưa nhiều, chưa đa dạng;…
 
    Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, các thành viên trong Khối thi đua cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm gồm: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở từng Bộ, ban, ngành trong Khối, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023 của từng đơn vị theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thực chất; tiếp tục đổi mới phương thức đánh giá kết quả phong trào thi đua; đẩy mạnh thi đua toàn diện trên các lĩnh vực công tác;…
                                                                                        Quỳnh Trang
.