Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022

Thứ Tư, 08/12/2021, 05:11 [GMT+7]
    Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định 1594/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của các đơn vị trực thuộc Bộ.
 
    Theo đó, trong năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2016-2020; việc đầu tư theo phương thức đối tác công - tư; việc chấp hành pháp luật về đầu tư giai đoạn 2016-2020 tại các tỉnh Hòa Bình, Bình Định, Cao Bằng, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang.
 
    Thanh tra công tác quản lý và sử dụng tài sản, tài chính; công tác thi đua khen thưởng; việc chấp hành quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2020-2021 của Viện Chiến lược phát triển và Cục Thống kê tỉnh Nam Định.
 
Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư
    Theo Kế hoạch, trong quý II, III năm 2022, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra về đầu tư phát triển tại một số địa phương do Thanh tra Bộ tiến hành thanh tra trong giai đoạn 2018-2020.
 
    Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành thanh tra thực hiện Phương án điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2022 tại Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên, Long An, Lào Cai, Quảng Ngãi. Kiểm tra tình hình thực hiện Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thống kê tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cục Quản lý đấu thầu sẽ tiến hành kiểm tra công tác ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện pháp luật về đấu thầu và công tác đấu thầu tại các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Trị, Bình Thuận.
 
    Trong năm 2022, Cục Phát triển Hợp tác xã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Kiểm tra việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.
 
    Trong quý III năm 2022, Văn phòng Bộ tiến hành kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính về kế hoạch đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình và Sơn La.
                                                                                              Văn Hiếu
.