Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban cán sự đảng Chính phủ

Thứ Ba, 07/12/2021, 21:37 [GMT+7]
    Ngày 07/12/2021, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với Ban cán sự đảng Chính phủ. Dự buổi làm việc có đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ và các thành viên Ban cán sự đảng Chính phủ.
 
    Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo một số vụ, đơn vị chức năng của Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương.
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
    Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thay mặt Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định số 134-QĐNS/TW ngày 23/6/2021 của Bộ Chính trị về thành lập Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về kiểm tra việc quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhấn mạnh, Chính phủ đã ban hành rất sớm Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết quả hoạt động của Ban cán sự đảng Chính phủ thể hiện rõ trong kết quả hoạt động của Chính phủ và các bộ, ngành. Đồng chí đề nghị các đại biểu cho ý kiến về kế hoạch, đề cương báo cáo, thống nhất nội dung, chương trình và lịch làm việc, đồng thời đề nghị các Ban cán sự đảng Chính phủ và bộ, ngành chuẩn bị tốt các tài liệu liên quan, tạo thuận lợi, hiệu quả cho công tác kiểm tra.
 
Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ phát biểu
Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ phát biểu
    Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị của Bộ Chính trị và chức năng, nhiệm vụ của Ban cán sự đảng Chính phủ nhất là trong thời gian vừa qua phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội… để báo cáo, kiểm tra; qua đó thực hiện có hiệu quả hơn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
    Tại buổi làm việc, đồng chí Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ khẳng định, kiểm tra giám sát là một phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng. Chính phủ nhận thấy đây là công việc rất cần thiết để việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, các bộ, ngành đạt hiệu quả nhất.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu
    Ngay sau khi được kiện toàn, ngày 20/5, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 50 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó xác định tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện thật tốt, đồng thời tập trung hoàn thiện thể chế; tăng cường phân cấp, phân quyền, cụ thể hóa trách nhiệm, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát. Chính phủ đã tập trung cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và một số nghị quyết quan trọng của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ.
 
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng,Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thông qua Quyết định của Bộ Chính trị về thành lập Đoàn kiểm tra
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng,Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thông qua Quyết định của Bộ Chính trị về thành lập Đoàn kiểm tra
    Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Ban cán sự đảng Chính phủ và các bộ, ngành chủ động phối hợp chặt chẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các nội dung, yêu cầu của Đoàn kiểm tra để công tác kiểm tra đạt kết quả tốt nhất.
                                                                                      Thu Huyền
.