Nghệ An: Khối Thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Thứ Tư, 29/03/2023, 06:32 [GMT+7]
    Khối Thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.
 
    Tham dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trong Khối, gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Tư pháp; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thanh tra tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
 
Khối Thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023
Khối Thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023
    Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với 8 nội dung trọng tâm. Trong đó, trọng tâm là thực hiện các phong trào thi đua: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Thực hiện văn hóa công sở”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và đặc biệt là phong trào thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).
 
    Theo đó, các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh, các bộ, ban, ngành về công tác thi đua, khen thưởng; gắn trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng; người đứng đầu cơ quan, đơn vị với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của công tác thi đua, khen thưởng.
 
    Thực hiện tốt các nội dung của phong trào thi đua yêu nước, các đợt thi đua thường xuyên, cao điểm, đột kích, chuyên đề với các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị" và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
 
    Các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp trên của từng ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị.
 
    Phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong những năm qua, các đơn vị trong Khối Thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa phong trào thi đua yêu nước của Khối phát triển sâu rộng, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2023.
                                                                                         Hồng Minh
.