Lạng Sơn: Giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I/2023

Thứ Sáu, 24/03/2023, 06:50 [GMT+7]
    Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I/2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị. 
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, trong quý I/2023, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023; ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thường xuyên chỉ đạo sát sao, quyết liệt, kịp thời cho chủ trương xử lý các vấn đề nổi lên, tiềm ẩn phức tạp; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra các tổ chức, cá nhân khi có dấu hiệu vi phạm. Cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, phòng ngừa không để phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người.
 
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị
    Các cơ quan chức năng đã chủ động nắm tình hình, tăng cường công tác bảo đảm an ninh biên giới; đấu tranh, phòng, chống tội phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện quyết liệt; các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các văn bản triển khai thực hiện, cụ thể hóa các nội dung hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; một số vụ án tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo đã được đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử. 
 
    Trong quý I/2023, các cơ quan chức năng đã điều tra, làm rõ 58 vụ, 72 đối tượng phạm tội hình sự, thu hồi tài sản gần 190 triệu đồng; tỷ lệ khám phá án đạt 91,49%, trọng án đạt 100%. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã tổ chức 7 lớp tuyên truyền về PCTN, tiêu cực với 536 người tham dự; các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, thụ lý 7 vụ, 15 bị can về tham nhũng, kinh tế và chức vụ (trong đó năm 2022 chuyển sang 06 vụ, 11 bị can; thụ lý mới năm 2023 là 01 vụ, 04 bị can). Các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp 389 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, giảm 30,1% so với cùng kỳ; tiếp nhận 95 đơn, trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính trong tỉnh là 41 đơn, giảm 29,3% so với cùng kỳ; kết quả đã giải quyết được 27/41 đơn, đạt tỷ lệ 68,5%, giảm 18,6% so với cùng kỳ. Các tổ chức thanh tra trên địa bàn đã triển khai 96 cuộc thanh tra, kiểm tra; đã kết thúc 45/96 cuộc; qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 1.204,0 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 865,86 triệu đồng, giảm trừ thanh toán, quyết toán và xử lý khác 338,13 triệu đồng; đã thu hồi được 442,21 triệu đồng.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong quý I/ 2023 của các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính.
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tăng cường bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường quản lý giáo dục cán bộ, đảng viên ngay tại cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát, thanh tra các địa bàn, lĩnh vực, vị trí công tác dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực. (2) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác tổ chức tuyên truyền phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tuyên truyền, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (3) Các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, văn kiện phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới và dân quân tự vệ; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2023; tăng cường đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền pháp luật cho người dân. (4) Các đơn vị, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới và trong nội địa cần phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong hoạt động  xuất nhập khẩu hàng hoá và du lịch; kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh các cán bộ, công chức có hành vi vi phạm, trục lợi theo quy định. (5) Tham mưu thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Chủ động tham mưu xử lý kịp thời và theo dõi, đôn đốc cấp có thẩm quyền, cơ quan chức năng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. (6) Tiếp tục thực hiện tốt các quy chế phối hợp trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
                                                                                  Nguyễn Trung
                                                                    (Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn)
.