Hòa Bình: Triển khai rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2022

Thứ Tư, 14/12/2022, 07:01 [GMT+7]
    Thực hiện Chương trình công tác năm 2022,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã triển khai Kế hoạch 140 - KH/TU, ngày 29/11/2022 về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế, xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2022.
       
    Theo Kế hoạch, kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2022 để xem xét, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, đồng thời xác định những khó khăn, vướng mắc, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý những vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế để chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 
 
Đoàn giám sát tiến hành khảo sát thực tế tại một số dự án đang triển khai trên địa bàn huyện Lương Sơn Hòa Bình năm 2022  (Ảnh minh họa)
Đoàn giám sát tiến hành khảo sát thực tế tại một số dự án đang triển khai trên địa bàn huyện Lương Sơn Hòa Bình năm 2022 (Ảnh minh họa)
         Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ đối với các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội được các bộ, ngành hướng dẫn thực hiện. Việc khắc phục sai phạm về kinh tế qua thanh tra; số vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, chức vụ chưa chuyển cơ quan điều tra; đã chuyển cơ quan điều tra...
       
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Đoàn rà soát gồm: Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn; đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Phó Trưởng đoàn trực tiếp chỉ đạo Tổ giúp việc đoàn rà soát; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh là thành viên…  Ban Nội chính Tỉnh ủy thành lập Tổ giúp việc Đoàn rà soát để làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị và tổng hợp kết quả báo cáo Đoàn.
Đoàn Cần
.