Hà Nội: Phê duyệt phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính

Thứ Sáu, 02/12/2022, 05:56 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4610/QĐ-UBND phê duyệt phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố. 
 
    Quyết định được ban hành nhằm thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND thành phố về việc thông qua Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kèm theo Quyết định là phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Trong đó, nội dung đề xuất ủy quyền gồm có 617 thủ tục hành chính.
 
Bộ phận một cửa huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Bộ phận một cửa huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
    Nội dung ủy quyền từ Ủy ban nhân dân thành phố về sở là 162 thủ tục; từ Ủy ban nhân dân thành phố về Ủy ban nhân dân cấp huyện là 5 thủ tục; từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về sở là 3 thủ tục; từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện là 17 thủ tục.
 
    Nội dung ủy quyền từ sở về trưởng phòng là 222 thủ tục; từ sở về UBND cấp huyện là 82 thủ tục; từ sở về UBND cấp xã là 1 thủ tục; phòng thuộc sở về phòng thuộc UBND cấp huyện là 30 thủ tục. Từ UBND cấp huyện về trưởng phòng cấp huyện là 71 thủ tục; từ UBND cấp huyện về cấp xã là 18 thủ tục; từ UBND cấp huyện về Ban Quản lý khu công nghiệp, chế xuất là 4 thủ tục; phòng thuộc UBND cấp huyện về thủ trưởng cơ sở giáo dục là 2 thủ tục.
 
    Theo đó, trong tổng số 1.910 thủ tục hành chính toàn thành phố (ngoài thủ tục hành chính cấp xã (107) và thủ tục hành chính khiếu nại, tố cáo (18) không thực hiện rà soát, tổng số thủ tục hành chính rà soát là 1.785. Với đề xuất ủy quyền 617 thủ tục hành chính và 91 thủ tục hành chính đã được phân cấp, ủy quyền, thành phố sẽ thực hiện ủy quyền 708 thủ tục hành chính (đạt tỷ lệ khoảng 37% tổng số thủ tục hành chính).
 
    Thời hạn ủy quyền có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023. 
                                                                              Hải Hà
.