Bắc Kạn: Họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh

Thứ Năm, 23/06/2022, 06:43 [GMT+7]
   Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức cuộc họp bàn giải pháp khắc phục chỉ số cải cách hành chính năm 2021, nâng cao chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
    Theo báo cáo tại cuộc họp, năm 2021, Chỉ số PAR INDEX tỉnh Bắc Kạn xếp thứ 54/63 tỉnh, thành phố, đạt 84,69/100 điểm, tăng 5 bậc và tăng 6,12 điểm so với năm 2020. Trong 8 lĩnh vực chỉ số, có 5 lĩnh vực tăng bậc và 3 lĩnh vực giảm bậc so với năm 2020; có 47 tiêu chí, tiêu chí thành phần bị trừ điểm thuộc 8 lĩnh vực. 5 lĩnh vực tăng bậc so với năm 2020 gồm: Công tác chỉ đạo điều hành, xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố, tăng 34 bậc; cải cách tổ chức bộ máy, xếp thứ 38/63 tỉnh, thành phố, tăng 23 bậc; cải cách tài chính công, xếp thứ 51/63 tỉnh, thành phố, tăng 5 bậc; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, xếp thứ 51/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 bậc; tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xếp thứ 30/63 tỉnh, thành phố, tăng 12 bậc.
 
Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp
    03 lĩnh vực giảm bậc so với năm 2020 gồm: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, xếp thứ 41/63 tỉnh, thành phố, giảm 09 bậc; cải cách thủ tục hành chính, xếp thứ 61/63 tỉnh, thành phố, giảm 43 bậc; cải cách chế độ công vụ, xếp thứ 40/63 tỉnh, thành phố, giảm 15 bậc.
 
    Đối với Chỉ số SIPAS năm 2021, tỉnh Bắc Kạn đạt 88,27/100%, xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố, giảm 0,27% và giảm 03 bậc so với năm 2020. Trong đó, tiêu chí có tỷ lệ phần trăm hài lòng cao nhất là Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công, đạt 90,72%; tiêu chí có tỷ lệ phần trăm hài lòng thấp nhất là Tiếp nhận, xử lý ý kiến phản ánh, kiến nghị, đạt 82,26%.
 
    Chỉ số PAPI năm 2021, tỉnh Bắc Kạn đạt 42,153/80 điểm, giảm 0,567 điểm so với năm 2020, xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm trung bình thấp. Có 2/8 chỉ số tăng điểm là kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, cung ứng dịch vụ công; 6 chỉ số nội dung giảm điểm so với năm 2020.
 
    Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính trong thời gian qua. 
 
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng các giải pháp, sáng kiến trong thực hiện cải cách hành chính. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính. Các sở, ngành chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh triển khai hiệu công tác cải cách hành chính.
P.V
.