Đồng Tháp: Thành lập Ban Chỉ đạo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Hai, 13/06/2022, 15:53 [GMT+7]
    Ngày 10/6/2022, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã ký Quyết định số 421-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Tháp.
 
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Tháp gồm 15 thành viên, Trưởng Ban là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; đồng chí Đinh Văn Dũng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy là Phó Trưởng Ban Thường trực.
 
Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp là Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Tháp
Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp là Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Tháp
    Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp Tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc và quan hệ công tác theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Các thành viên Ban Chỉ đạo được Trưởng Ban phân công nhiệm vụ cụ thể. Sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo sẽ ban hành quy chế làm việc, quy định về công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.
    Vi Hùng
(Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp)
.