Nam Định: Tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Thứ Năm, 19/05/2022, 09:24 [GMT+7]
    Thường trực Tỉnh ủy Nam Định vừa tổ chức tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị. 
 
    Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ngành thanh tra, các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra nói chung, thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý đối với các kết luận thanh tra về kinh tế - xã hội nói riêng; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo công tác thanh tra bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra sát với tình hình thực tế tại địa phương. Các cuộc thanh tra được triển khai trên nhiều lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qua đó đã phát hiện, xử lý, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý sai phạm, thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước và tập thể, cá nhân. 
 
 Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Từ năm 2015 đến hết năm 2021, toàn tỉnh đã triển khai 1.051 cuộc thanh tra theo quy định; tổng số sai phạm về kinh tế 70 tỷ 750 triệu đồng với 407 tập thể tổ chức, 129 cá nhân. Các đoàn thanh tra đã kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 25 vụ, 56 đối tượng; kiến nghị xử lý hành chính 407 tập thể và 129 cá nhân; kiến nghị thu hồi trên 47 tỷ 043 triệu đồng. Về cơ bản các kết luận thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan; các sai phạm nêu trong kết luận thanh tra có căn cứ, kiến nghị xử lý đúng bản chất sai phạm; các sai phạm về kinh tế được xử lý thu hồi, điều chỉnh hoặc giảm trừ khi thanh quyết toán. Việc triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị đã sâu sát, triệt để và đạt kết quả tốt; các kiến nghị trong kết luận thanh tra cơ bản đã được khắc phục, tương xứng với mức độ sai phạm, thể hiện tính nghiêm minh, khách quan trong quá trình thanh tra. Kịp thời ngăn ngừa những việc làm trái với các quy định, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào một số vấn đề như: việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về công tác rà soát các cuộc thanh tra; việc thành lập và hoạt động của các Đoàn rà soát; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xử lý các vụ việc, vụ án; xử lý các tổ chức, cá nhân có sai phạm được phát hiện qua công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội hằng năm, qua thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
 
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội thời gian qua. Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra nói chung, công tác thanh tra kinh tế - xã hội nói riêng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, thực hiện nghiêm Thông báo số 12-TB/TW ngày 6-4-2022 thông báo kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Chương trình trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của Ban TVTU. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác thanh tra; nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra; chấn chỉnh công tác thanh tra, nhất là việc ban hành kết luận thanh tra và theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung thanh tra ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nơi có nhiều tố cáo, khiếu nại, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; xử lý nghiêm về Đảng, chính quyền đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo quy định. Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, thi hành án nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hàng năm tham mưu Ban TVTU tiến hành rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đảm bảo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; tham mưu cho Ban TVTU chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
Hoàng Tuấn
.