Công bố Quyết định kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thứ Hai, 16/05/2022, 12:58 [GMT+7]
    Sáng ngày 16/5/2022, thực hiện Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, Đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo đã có buổi công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
    Thành phần Đoàn công tác số 7 có các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng Đoàn; đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Đoàn; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương; Bộ Công an, Bộ Tư pháp; Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước.
 
    Làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các đồng chí trong Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đại diện lãnh đạo một số cục, vụ thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác số 7 phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác số 7 phát biểu tại buổi làm việc
    Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Đoàn công tác đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra. Theo đó, mục đích, ý nghĩa đợt kiểm tra lần này để đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng. Qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý, giải quyết theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xử lý hoặc kiến nghị nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, né tránh, từ chối kết luận giám định, định giá mà không có căn cứ; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả tốt hơn đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá. Việc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Ban Chỉ đạo; đảm bảo các quy định hiện hành về phòng, chống dịch Covid-19.
 
    Nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; công tác giám định, định giá, nhất là các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
 
Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Đoàn công tác công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Đoàn công tác công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn công tác cho rằng đây là hoạt động thường xuyên, hàng năm của Ban Chỉ đạo nhằm rà soát, xem xét, đánh giá những kết quả đạt được, những nội dung còn tồn tại, hạn chế, thiếu sót. Đặc biệt, rút ra những bài học kinh nghiệm, cùng nhau đưa ra các giải pháp, nhằm mục đích để làm tốt hơn chủ trương, chấp hành nghiêm pháp luật, đề cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp nhất là những người đứng đầu. 
 
    Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tiếp tục chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, của Ban Chỉ đạo về công tác kiểm tra giám sát cũng như kế hoạch, lịch trình kiểm tra; tiếp tục, bổ sung, hoàn thiện báo cáo; cung cấp đầy đủ, chính xác hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra; phân công nhiệm vụ, nêu cao trách nhiệm của các cán bộ, đơn vị thuộc diện kiểm tra cũng như liên quan đảm bảo công tác kiểm tra đạt hiệu quả.
 
    Đối với đoàn kiểm tra, Đồng chí Trưởng Đoàn nhấn mạnh các thành viên đoàn dành thời gian, chấp hành nghiêm các quy định, kế hoạch của Đoàn công tác; phân công nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ, chấp hành nghiêm quy tắc phát ngôn, bảo mật hồ sơ, tài liệu; quán triệt nghiêm nguyên tắc công tâm, khách quan, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh, đồng thời thể hiện tinh thần nghiêm túc, không gây phiền hà, không có những biểu hiện không đúng quy định.
 
    Theo Kế hoạch, Đoàn công tác số 7 sẽ tiến hành kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị gồm: Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính, tiền tệ, Vụ giám sát và thẩm định đầu tư, Cục Quản lý đấu thầu, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.
 Tạ Anh Hưng
.