Long An: Giám sát công tác thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án

Thứ Năm, 19/05/2022, 06:15 [GMT+7]
    Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 16/6/2020, tại kỳ họp thứ 9. Kể từ ngày 1/1/2021, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án chính thức có hiệu lực và đi vào cuộc sống, đây cũng chính là một trong những nhiệm vụ, yêu cầu về cải cách hành chính tư pháp hiện nay. 
 
    Xuất phát từ thực tiễn hoạt động công tác hòa giải cũng như kinh nghiệm được rút ra trong thời gian qua cho thấy, hòa giải, đối thoại đóng vai trò đặc biệt quan trọng, là nhu cầu và đòi hỏi của xã hội để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong đời sống. Với cách thức thân thiện, đồng thuận trên nguyên tắc chia sẻ, cảm thông, hòa giải, đối thoại góp phần hàn gắn những mâu thuẫn, rạn nứt, nâng cao ý thức pháp luật của người dân, ngăn ngừa các tranh chấp trong tương lai, tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
 
Đồng chí Nguyễn Thành Vững, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban CCTP tỉn phát biểu tại buổi giám sát
Đồng chí Nguyễn Thành Vững, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban CCTP tỉn phát biểu tại buổi giám sát
    Để đánh giá chính xác, khách quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Ngày 10/5, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh Long An do Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban CCTP tỉnh – Nguyễn Thành Vững làm trưởng đoàn thực hiện giám sát công tác thi hành Luật Hòa giải, đối thoại (HGĐT) tại TAND TP.Tân An.
 
    Theo báo cáo, Ban Chỉ đạo CCTP TP.Tân An, năm 2018, TAND TP.Tân An là 1 trong 5 đơn vị được lựa chọn thực hiện thí điểm về công tác HGĐT tại tòa án nên được đầu tư cơ sở vật chất phục vụ quá trình thực hiện HGĐT. Do đó, việc triển khai HGĐT sau khi Luật HGĐT có hiệu lực thi hành, Ban Chỉ đạo CCTP TP.Tân An xác định rõ tầm quan trọng của công tác HGĐT tại tòa án để chỉ đạo các ngành liên quan tập trung tuyên truyền nhằm sớm đưa Luật HGĐT đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận và làm cho người dân hiểu, ưu tiên lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp thông qua HGĐT tại Trung tâm HGĐT tại TAND TP.Tân An.
 
 
Công tác tham mưu của Tòa án nhân dân Thành phố Tân an trong việc triển, tổ chức thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án cho Thường trực BCĐ CCTP thành phố nói chung và thường trực thành ủy nói riêng trên lĩnh vực CCTP đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; Đội ngũ hòa giải viên của thành phố luôn được cũng cố, kiện toàn bổ sung thường xuyên nhất là bổ sung nguồn từ các đồng chí cán bộ hưu trí có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm trong công tác pháp luật phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ hòa giải trong thực tế hiện nay.
 
    Đến nay, TAND TP.Tân An được TAND tỉnh bổ nhiệm 7 hòa giải viên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệt huyết thực hiện công tác HGĐT tại tòa án. Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/3/2022, trong số hơn 1.000 đơn TAND TP.Tân An tiếp nhận có 268 trường hợp đương sự lựa chọn thực hiện HGĐT tại tòa án. Trong đó, 45,52% tỷ lệ hòa giải thành trong số các vụ việc thực hiện HGĐT tại tòa án. Theo Ban chỉ đạo CCTP TP.Tân An, hoạt động HGĐT tại tòa án rất cần thiết do có nhiều ưu điểm, mang lại thuận lợi, nhanh chóng cho người dân, tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian cho đương sự.
 
    Tuy nhiên, quá trình thực hiện HGĐT tại tòa án thời gian qua cũng còn những khó khăn nhất định liên quan đến một số quy định pháp luật, cơ sở vật chất, kinh phí và một số khó khăn khách quan ảnh hưởng đến việc thực hiện HGĐT tại Trung tâm HGĐT TAND TP.Tân An.
 
    Phát biểu tại buổi giám sát, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban CCTP tỉnh – Nguyễn Thành Vững đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thi hành Luật HGĐT tại tòa án trên địa bàn TP.Tân An; đây là một trong số những địa phương thực hiện rất tốt công tác HGĐT tại tòa án với tỷ lệ hòa giải thành cao trong số các địa phương trong toàn tỉnh. Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo CCTP TP.Tân An tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến Luật HGĐT, nhất là lồng ghép tuyên truyền hiệu quả những vụ việc hòa giải thành nhằm tạo sự lan tỏa trong nhân dân, giúp người dân thấy được hiệu quả, thuận lợi khi lựa chọn HGĐT trong giải quyết các tranh chấp tại tòa án; tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác CCTP, trong đó có việc triển khai Luật HGĐT tại tòa án và củng cố đội ngũ hòa giải viên phục vụ cho công tác HGĐT…
Hoàng Hiệp 
(Ban Nội Chính Tỉnh ủy Long An)
.