Dự kiến đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho cá nhân thuộc Ban Nội chính Trung ương

Thứ Hai, 04/04/2022, 14:47 [GMT+7]
    Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 30/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi đua, khen thưởng; căn cứ quá trình công tác của cá nhân và xét đề nghị của các vụ, đơn vị, Ban Nội chính Trung ương dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với các đồng chí thuộc Ban Nội chính Trung ương sau đây: (1) Đồng chí Nguyễn Tường Thuật, Chánh Văn phòng, sinh ngày 03/3/1962; (2) Đồng chí Lương Thanh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, sinh ngày 10/12/1961.
 
Đồng chí Nguyễn Tường Thuật (bìa trái) và đồng chí Lương Thanh Tâm
Đồng chí Nguyễn Tường Thuật (bìa trái) và đồng chí Lương Thanh Tâm
    
    Đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn, các đồng chí đủ điều kiện xét, đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng, Ban Nội chính Trung ương thông tin nhằm thực hiện quy trình khen thưởng cấp Nhà nước theo đúng quy định.
Đặng Phước
.