Đoàn khảo sát Đề án Trung ương 6 về "Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị" làm việc tại Ban Nội chính Trung ương

Thứ Sáu, 11/03/2022, 09:57 [GMT+7]
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại buổi làm việc

 Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Đặng Văn Dũng, Trợ lý Trưởng Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Trợ lý Trưởng Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thành viên đoàn khảo sát
Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thành viên đoàn khảo sát
Đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương, thành viên đoàn khảo sát
Đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương, thành viên đoàn khảo sát
Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương, thành viên đoàn khảo sát
Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương, thành viên đoàn khảo sát
Đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Cơ quan nội chính, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Cơ quan nội chính, Ban Nội chính Trung ương
Các đại biểu trao đổi bên lề buổi làm việc
Các đại biểu trao đổi bên lề buổi làm việc

 Đặng Phước

.