Khảo sát về việc thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng tại Đảng bộ thành phố Hải Phòng

Thứ Sáu, 25/03/2022, 15:48 [GMT+7]
    Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn khảo sát về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị tại Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Tham gia Đoàn có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị được giữ vững và tăng cường mạnh mẽ. Đặc biệt, thành phố Hải Phòng đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay trong thực hiện Nghị quyết theo hướng không dàn trải, tập trung giải quyết những nút thắt, điểm nghẽn, những vấn đề lớn, định hướng lớn để khai thác đúng tiềm năng, lợi thế, phục vụ tốt nhất cho sự phát triển của thành phố. Thành phố Hải Phòng đã xác lập được vị trí là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn của cả nước, một cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; đời sống vật chất và tinh thần của người dân thành phố không ngừng được nâng cao; đội ngũ cán bộ được kiện toàn, nâng cao chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. 
 
    Tại cuộc làm việc, thành phố Hải Phòng kiến nghị với Trung ương nghiên cứu, tiến hành sơ kết, tổng kết các mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy đã triển khai thời gian qua để có chỉ đạo thống nhất trong thời gian tới theo hướng tinh gọn phải gắn với hiệu lực, hiệu quả; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền thực hiện kịp thời hơn nữa việc thể chế hóa các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về các lĩnh vực nói chung và về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động hệ thống chính trị nói riêng, tạo sự liên thông trong thể chế; hướng dẫn cụ thể về việc cấp ủy cấp tỉnh ban hành và phê duyệt quy chế làm việc của tổ chức đảng đoàn, ban cán sự đảng cùng cấp; tiếp tục đổi mới trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, phân cấp, giao quyền mạnh hơn cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình phê duyệt và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương...
 
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Đoàn khảo sát đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của thành phố Hải Phòng với các nội dung rõ ràng, cụ thể, bám sát Nghị quyết Trung ương 5, phục vụ yêu cầu của Đoàn khảo sát. Thành phố Hải Phòng đã thực hiện việc quán triệt Nghị quyết được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, thống nhất trong nhận thức và nguyên tắc Đảng thực hiện lãnh đạo việc đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng niềm tin của nhân dân với hệ thống chính trị và sự lãnh đạo của Đảng; đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết.
 
    Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 cho biết, trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của Thành ủy Hải Phòng, đoàn khảo sát sẽ tổng hợp, hoàn thiện đề án phương án trình Trung ương thảo luận và cho ý kiến tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.
                                                                                Quỳnh Trang
.