Ban Nội chính Trung ương: Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Thứ Sáu, 28/01/2022, 13:15 [GMT+7]
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đối với đồng chí Nguyễn Văn Yên, Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án vụ việc, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đối với đồng chí Nguyễn Văn Yên, Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án vụ việc, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Yên
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Yên
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu nhận nhiệm vụ
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu nhận nhiệm vụ
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Yên
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Yên
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Yên
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Yên
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Yên
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Yên
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Yên
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Yên
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Trợ lý Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Yên
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Trợ lý Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Yên

 Các vụ, đơn vị Ban Nội chính Trung ương chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban

Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc
Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc
Vụ Nghiên cứu tổng hợp
Vụ Nghiên cứu tổng hợp
Vụ Pháp luật, Vụ Cơ quan nội chính và Vụ Địa phương 1 chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Yên
Vụ Pháp luật, Vụ Cơ quan nội chính và Vụ Địa phương I chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Yên
Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng
Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng
Vụ Tổ chức - Cán bộ
Vụ Tổ chức - Cán bộ
Tạp chí Nội chính
Tạp chí Nội chính
Văn phòng
Văn phòng
Vụ Địa phương III
Vụ Địa phương III
Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương
Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương

 Đặng Phước

.