Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Tỉnh ủy Bình Định

Thứ Bảy, 20/11/2021, 23:13 [GMT+7]
    Chiều ngày 20/11/2021, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Bình Định. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng đoàn cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương và Tòa án nhân dân tối cao. 
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh Bình Định có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan trong khối nội chính tỉnh.
 
    Báo cáo của Tỉnh ủy và đánh giá của Đoàn công tác về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định cho thấy, ngay từ đầu năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng, chống tham nhũng theo sự chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy; ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực tại cuộc họp Thường trực ban Chỉ đạo ngày 18/3/2021 theo hướng chuyển ngay hồ sơ vụ việc vi phạm có dấu hiệu tham nhũng, kinh tế trong quá trình kiểm tra, thanh tra đến cơ quan điều tra để thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi kết thúc quá  trình kiểm tra, thanh tra mới chuyển; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
 
Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
    Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trong các cơ quan hành chính nhà nước; trong đó, tập trung rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến các ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nơi thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan đến công dân, doanh nghiệp tiếp tục được nâng cao; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước; sửa đổi hai tiêu chuẩn về chức danh cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ…
 
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu kết luận buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu kết luận buổi làm việc
    Thực hiện rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2020; đẩy nhanh công tác xác minh tin báo tội phạm, tiến độ điều tra, truy tố, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế theo quy định; nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng.
 
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tặng Nhân dân tỉnh Bình Định một số trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tặng Nhân dân tỉnh Bình Định một số trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
    Định kỳ hàng quý, Thường trực Tỉnh ủy thực hiện giao ban, nghe các cơ quan nội chính phản ánh, đánh giá tình hình và cho ý kiến chỉ đạo cụ thể các vấn đề liên quan đến công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án kéo dài. Trong kỳ, đã phát hiện 05 vụ án tham nhũng chức vụ; tài sản trong các vụ án về tham nhũng được thu hồi 3,5 tỷ/4.849 tỷ đồng (đạt 73,35%); thu hồi tiền, tài sản trong các vụ việc, vụ án kinh tế là 2,91 tỷ/3,21 tỷ đồng (đạt 90,6%). 
 
    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền, địa phương, đặc biệt là người đứng đầu còn chưa quan tâm đúng mức tới công tác phòng, chống tham nhũng; việc phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực qua tự thanh tra, kiểm tra vẫn còn hạn chế; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng chưa sâu, còn mang tính hình thức.
 
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tặng hoa, chúc sức khỏe thầy giáo Lê Đức Giảng, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tặng hoa, chúc sức khỏe thầy giáo Lê Đức Giảng, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí  Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định làm rõ quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh, được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, để Bình Định sớm trở thành tỉnh phát triển dẫn đầu miền Trung - Tây Nguyên trong thời gian tới.
 
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đánh giá cao quyết tâm của Đảng bộ tỉnh Bình định trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát mạnh, nhưng Ban Thường vụ đã kịp thời, khẩn trương ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch; đồng thời nhanh chóng xây dựng được nhiều chương trình, kế hoạch phù hợp để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.
 
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tặng hoa, chúc mừng các thầy, cô giáo Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tặng hoa, chúc mừng các thầy, cô giáo Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
    Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, Tỉnh ủy đã triển khai đồng bộ các giải pháp, chỉ đạo kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, thu hồi được tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là khá lớn; tuy chưa nhiều, nhưng đã chuyển được một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm cho cơ quan điều tra…
 
    Về nhiệm trong thời gian tới, đồng chí lưu ý, công tác kiểm tra đảng phải đi trước, mở đường cho các cơ quan tố tụng điều tra, truy tố, xét xử; rõ tới đâu xử lý tới đó và phải công khai các quyết định xử lý để Nhân dân biết, đồng tình, ủng hộ; đồng thời giám sát việc thực hiện. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Bình Định cũng cần tập trung triển khai bài bản chủ trương phát triển kinh tế với thích ứng với tình hình dịch bệnh, cùng với đó là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII)  để công tác xây dựng Đảng nói chung và phòng, chống tham nhũng nói riêng ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả.
 
    Trước buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình và Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tặng Nhân dân tỉnh Bình Định một số trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Đoàn công tác đã đến tặng hoa, chúc sức khỏe thầy giáo Lê Đức Giảng và tới thăm các thầy, cô giáo Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định.
Cù Tất Dũng
.