Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật

Thứ Năm, 18/11/2021, 09:36 [GMT+7]
    Ngày 18/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11/2021.
 
    Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, xây dựng pháp luật là một trong những nhiệm vụ thực hiện 3 đột phá chiến lược được Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra, trong đó có đột phá về thể chế. Căn cứ tình hình, yêu cầu thực tế, những tháng gần đây, hàng tháng Chính phủ đều tổ chức phiên họp chuyên đề pháp luật.
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ thảo luận theo nguyên tắc: Việc xây dựng pháp luật phải căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và căn cứ thực tiễn; trên tinh thần phân cấp, phân quyền, trong đó Chính phủ và các bộ chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước, xây dựng chiến lược, quy hoạch, cơ chế chính sách, phân bổ nguồn lực và tăng cường giám sát, kiểm tra... Đề nghị các đại biểu đóng góp các ý kiến sát tình hình, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật.
 
    Tại phiên họp các đại biểu đã nghe dự thảo Tờ trình về đề nghị xây dựng; giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; báo cáo thẩm tra và thảo luận về việc đề nghị xây dựng: Luật giá (sửa đối); Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật phòng chống rửa tiền (sửa đổi); Luật lưu trữ (sửa đổi) và xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao dịch điện tử.
Phạm Tiếp
(TTXVN)
.