Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước

Thứ Sáu, 05/11/2021, 10:02 [GMT+7]
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, quyền Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng trình bày Báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, quyền Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng trình bày Báo cáo tại Hội nghị

 Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Kiểm toán nhà nước
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Kiểm toán nhà nước
Đồng chí Nguyễn Thanh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Thanh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Kiểm toán viên trưởng chuyên ngành VI, Kiểm toán nhà nước
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Kiểm toán viên trưởng chuyên ngành VI, Kiểm toán nhà nước
Đồng chí Tạ Văn Giang, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Tổng hợp, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Tạ Văn Giang, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Tổng hợp, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Vũ Khánh Toàn, Kiểm toán trưởng khu vực I, Kiểm toán nhà nước
Đồng chí Vũ Khánh Toàn, Kiểm toán trưởng khu vực I, Kiểm toán nhà nước
Đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Dương Quang Chính, Chánh Thanh tra Kiểm toán nhà nước
Đồng chí Dương Quang Chính, Chánh Thanh tra Kiểm toán nhà nước
Đồng chí Lê Hồng Khang, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Lê Hồng Khang, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương

 

.