Hà Nội: Ban hành Chỉ thị về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021

Thứ Tư, 16/06/2021, 06:39 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021.
 
    Theo Chỉ thị, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chủ trì triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch để cải thiện và nâng cao chỉ số “Chi phí gia nhập thị trường”. Giữ vững tỷ lệ 100% tổng số hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tiếp nhận thực hiện qua mạng; bảo đảm thời gian giải quyết đúng hạn và sớm trước quy định đối với cả thủ tục đăng ký mới và thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp.
 
Làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Nam Từ Liêm
Làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Nam Từ Liêm
    Tiếp tục duy trì 100% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; phấn đấu 50% hồ sơ trực tuyến được giải quyết đạt mức độ 4; phấn đấu 50% số thủ tục hành chính có quy định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ hợp lệ và các thủ tục để doanh nghiệp chính thức hoạt động. Thực hiện niêm yết công khai các thủ tục đăng ký doanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả mô hình “Cơ quan đăng ký kinh doanh thân thiện”.
 
    Giao Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì thực hiện các giải pháp khắc phục kết quả chỉ số “Tiếp cận đất đai”. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 và 5 năm (2021-2025). Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tổ chức cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân thuận lợi và nhanh chóng. Tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai và tổ chức triển khai thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, không gây khó khăn cho doanh nghiệp liên quan đến thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.
 
    Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, tập trung khắc phục chỉ số thành phần, chỉ tiêu có xu hướng giảm hạng, có xếp hạng thấp và trung bình trong năm 2020, gồm: Chỉ số “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự” (xếp thứ 52/63, giảm 7 bậc); chỉ số “Môi trường cạnh tranh bình đẳng” (xếp thứ 52/63, tăng 4 bậc); chỉ số “Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh, thành phố” (xếp thứ 44/63) và các chỉ tiêu liên quan đến cán bộ công chức, cải cách hành chính trong chỉ số “Chi phí thời gian”, chỉ số “Chi phí không chính thức”; chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” (xếp thứ 34/63, tăng 2 bậc); chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” (xếp thứ 13/63, giảm 9 bậc).
                                                                                                         P.V
.