Ban Nội chính Tỉnh ủy Tiền Giang: Tọa đàm về "Tập trung dân chủ, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt cơ bản của Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Ba, 17/11/2020, 16:46 [GMT+7]
    Sáng ngày 13/11/2020, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức tọa đàm với chủ đề “Tập trung dân chủ, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt cơ bản của Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (chuyên đề năm 2020)”. Đồng chí Đặng Quốc Dũng,  đại diện Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Trương Văn Chung, Bí thư Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chủ trì buổi tọa đàm.
 
 Quang cảnh buổi Tọa đàm
Quang cảnh buổi Tọa đàm
    Tại buổi tọa đàm, có 10 ý kiến tham luận, thảo luận của các đại biểu, tập trung vào một số nội dung: Thực tiễn việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của chi bộ; Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cơ quan và xây dựng môi trường văn hóa trong đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm công vụ theo mục tiêu của Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam,…Các đại biểu đã chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc và những việc cần làm để tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ trong tình hình mới.
 
    Phát biểu chỉ đạo tại buổi Tọa đàm, đồng chí Đặng Quốc Dũng đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của buổi Tọa đàm từ công tác tổ chức đến chất lượng các bài tham luận, các ý kiến phát biểu; đồng thời, đề nghị Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa việc tổ chức các buổi Tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
Duy Bằng
 (Ban Nội chính Tỉnh ủy Tiền Giang)
.