Bộ Công an: Tổng kết 30 năm công tác công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo

Thứ Sáu, 13/11/2020, 22:54 [GMT+7]
    Chiều 12/11, Ðảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết 30 năm công tác công an thực hiện đường lối của Ðảng về công tác tôn giáo.
 
    Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Ðại tướng Tô Lâm, Bí thư Ðảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an.
 
    Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt tổng kết 30 năm công tác công an thực hiện đường lối của Ðảng về công tác tôn giáo; đồng thời tham luận làm rõ hơn kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, rút ra bài học kinh nghiệm và góp ý bổ sung, hoàn thiện phương hướng công tác công an thực hiện đường lối của Ðảng về công tác tôn giáo trong thời gian tới.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng, Nhà nước, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, trong 30 năm qua, tình hình tôn giáo ở nước ta có nhiều thay đổi; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bình đẳng giữa các tôn giáo được quan tâm, tôn trọng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, đồng bào có đạo yên tâm, phấn khởi, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện, có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
    Các tổ chức tôn giáo được công nhận cơ bản hoạt động theo đúng đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo trong đời sống xã hội; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo có những tiến bộ; hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện; hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng, thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân vùng có đạo được củng cố, tăng cường; hoạt động đối ngoại về tôn giáo từng bước được mở rộng. Với vai trò nòng cốt, lực lượng công an đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; không ngừng đổi mới tư duy, chú trọng công tác nắm tình hình, chủ động phối hợp tham mưu với Ðảng, Nhà nước, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp tăng cường bảo đảm an ninh trong tôn giáo; đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây rối trật tự xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia.
 
    Ðồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác công an thực hiện đường lối của Ðảng về công tác tôn giáo, cần nâng cao vai trò của công tác vận động quần chúng, sự phối hợp của bộ, ban, ngành, địa phương trong thực hiện đường lối của Ðảng về công tác tôn giáo. Các cấp, ngành, lực lượng công an cần quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ thực hiện công tác tôn giáo nói chung, công tác bảo đảm an ninh trong tôn giáo nói riêng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, luôn nêu cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật công tác, không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức về mọi mặt, nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo.
                                                                                         P.V
.