Ban Nội chính Tỉnh ủy Nam Định: Một số kết quả công tác tháng 10/2020

Thứ Ba, 17/11/2020, 07:27 [GMT+7]
    Trong tháng 10/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nam Định đã tích cực phối hợp với các ngành trong khối nội chính, các cấp ủy, chính quyền địa phương theo dõi, nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng.
 
    Xây dựng báo cáo kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW, ngày 06/4/2015 của Ban Nội chính Trung ương về tổ chức rà soát các kết luận thanh tra kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh; tham mưu, đề xuất nội dung công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng vào chương trình công tác toàn khóa 2020-2025 và năm 2021 của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; chương trình kiểm tra, giám sát lĩnh vực công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
 
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
    Tham mưu nội dung tham luận của Thường trực Tỉnh ủy về vai trò người đứng đầu cấp ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng; Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch số 142-KH/BNCTW, ngày 26/02/2019 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua Chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi tham nhũng vặt xảy ra trên địa bàn”, giai đoạn 2019-2020.
 
    Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy tiếp dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh; dự thảo thông báo kết luận của Thường trực tỉnh ủy tại phiên tiếp công dân gửi các cơ quan liên quan và đến công dân có đơn, thư; xây dựng báo cáo kết quả tiếp dân, đối thoại với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, của người đứng đầu cấp ủy theo Quy định số 11-QĐi/TW.
 
    Trong tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nam Định đã tiếp nhận, xử lý 54 đơn, thư được gửi đến Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy; trong đó, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 26 đơn, hướng dẫn công dân 01 đơn, lưu 27 đơn do đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi, đơn có trùng nội dung, nội dung đơn không rõ ràng, không rõ địa chỉ…
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi, nắm tình hình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh; trong đó, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định đã xét xử 01 vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm Đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh; chuẩn bị xét xử vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Nghĩa An, huyện Nam Trực. Cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra 06 vụ liên quan tới việc lạm quyền và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tuệ Minh
.