Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất các lĩnh vực được giao

Thứ Ba, 17/11/2020, 16:25 [GMT+7]
    Trong tháng 10/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất các lĩnh vực được giao; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy 03 văn bản để chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, gồm: Công văn chỉ đạo phối hợp thực hiện xét, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng; Báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020; Báo cáo việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2013 của Bộ Chính trị (9 tháng năm 2020).
 
    Chủ trì tổ chức 02 cuộc họp của 02 Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 19/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2020.
 
    Thời gian qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tiến hành rà soát tiến độ xử lý, giải quyết đối với 08 vụ án, 22 vụ việc liên quan đến tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; đã kết thúc theo dõi 08 vụ việc; thụ lý mới 04 vụ việc và 03 vụ án. Hiện đang theo dõi, đôn đốc 18 vụ việc và 11 vụ án. 
 
    Ban hành 21 Công văn xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo; 03 Công văn Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Công văn phối hợp báo cáo theo yêu cầu của Vụ Địa phương III - Ban Nội chính Trung ương; Công văn về việc gửi báo cáo theo Kế hoạch 140-KH/TU ngày 17/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn về việc báo cáo sơ kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy; Công văn đăng ký nội dung thảo luận tại hội nghị tổng kết Đại hội Đảng các cấp.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp 03 vụ khiếu nại của công dân; tiếp nhận và xử lý 33 đơn khiếu nại, tố cáo. Trong tháng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp 17 lượt công dân; trong đó, có 02 lượt đông người; tiếp nhận và xử lý 148 văn bản đến của các đơn vị trong và ngoài tỉnh; ban hành 52 văn bản các loại để phục vụ yêu cầu chỉ đạo, đôn đốc công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp. 
                                                                                   Nguyễn Hiên
.