Nghệ An: Thực hiện 1.197 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 3.197 đơn vị

Chủ Nhật, 01/11/2020, 06:46 [GMT+7]
    Từ năm 2016 đến nay, ngành Thanh tra tỉnh Nghệ An đã thực hiện 1.197 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 3.197 đơn vị, trong đó, theo kế hoạch 987 cuộc, đột xuất 210 cuộc.
 
    Qua thanh tra hành chính, phát hiện 1.845/3.197 đơn vị có vi phạm, với tổng số tiền 304.292 triệu đồng, trong đó, kiến nghị thu hồi 138.496 triệu đồng; kiến nghị khác 176.096 triệu đồng. Phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý 200.116m2 đất, trong đó, kiến nghị thu hồi 18.394m2 đất, kiến nghị khác 181.722m2 đất. Thu hồi về ngân sách 123.250 triệu đồng, đạt tỷ lệ 89% và 16.991m2 đất, đạt tỷ lệ 92,4%. Qua thanh tra, đã kiến nghị xử lý hành chính 165 tổ chức, 486 cá nhân có sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 11 vụ việc.
 
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp công dân định kỳ
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp công dân định kỳ
    Thanh tra tỉnh đã thực hiện 113 cuộc thanh tra hành chính, gồm 85 cuộc theo kế hoạch, 28 cuộc đột xuất. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm 165.267 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 82.136 triệu đồng, kiến nghị khác 83.131 triệu đồng, đã thu hồi 74.202 triệu đồng.
 
    Trong 5 năm, đã thực hiện 5.505 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 40.130 cá nhân, tổ chức. Qua thanh tra, đã ban hành 11.878 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 11.524 cá nhân và 3.054 tổ chức, với số tiền xử phạt 60.788 triệu đồng, số tiền xử lý tài sản vi phạm 16.714 triệu đồng; đã thu hồi được 73.841 triệu đồng, đạt tỷ lệ 95,3%.
 
    Thanh tra trách nhiệm gắn với thanh tra công vụ, thực hiện 323 cuộc tại 821 đơn vị. Qua thanh tra, kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 368 tổ chức và 1.583 cá nhân có vi phạm trong thực thi công vụ. Thanh tra tỉnh đã thực hiện 42 cuộc thanh tra trách nhiệm gắn với thanh tra công vụ tại 42 đơn vị. Qua thanh tra, kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 265 tổ chức và 918 cá nhân có sai phạm.
 
    Đã tiếp 30.031 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận và xử lý 35.967 đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh; kiểm tra, xác minh, tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết được 1.706 vụ việc khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ bình quân 95,3%, vượt chỉ tiêu đề ra; chuyển cơ quan điều tra 10 vụ việc.
 
    Thực hiện Văn bản số 363 ngày 20/3/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc triển khai kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, tổ công tác và bộ phận giúp việc đã kiểm tra, rà soát 11/12 vụ việc, đang tiếp tục thực hiện vụ việc khiếu nại liên quan đến quốc lộ 1A và tham mưu đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý, giải quyết. Thanh tra tỉnh đã tiếp 515 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 1.851 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, thực hiện 159 vụ việc kiểm tra, rà soát; 29 vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo do UBND tỉnh giao; thực hiện 314 đầu việc khác liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
                                                                                    Thùy Linh
.