Sóc Trăng: Thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Hai, 19/10/2020, 16:29 [GMT+7]
    Năm 2020, Thanh tra tỉnh đã quán triệt đầy đủ, kịp thời các quy định có liên quan và đưa ra những kế hoạch công tác cụ thể. Đồng thời, việc triển khai các cuộc thanh tra luôn bám sát nội dung, yêu cầu, định hướng của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh.
 
    Năm 2020, đơn vị triển khai 11 cuộc thanh tra, đã kết thúc, ban hành kết luận đạt 100%. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm về kinh tế trên 9,2 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách trên 6,1 tỉ đồng và đã thu hồi 5 tỷ 962,4 triệu đồng, đạt 97,67%; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 6 tập thể, 289 cá nhân có liên quan đến sai sót, vi phạm.
 
    Thanh tra tỉnh cũng đã kết thúc 1 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra và phát hiện những mặt còn thiếu sót, hạn chế trong lĩnh vực này; chính việc phát triện, chấn chỉnh kịp thời từ công tác thanh tra đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước của địa phương.
 
Sóc Trăng thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Sóc Trăng thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
    Đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND cùng cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức các hình thức tiếp công dân theo quy định. Trong đó, đơn vị đã tiếp dân thường xuyên 26 lượt. Chánh Thanh tra tỉnh tiếp 12 lượt; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 46 lượt. Qua tiếp dân, nội dung khiếu nại chủ yếu trong lĩnh vực hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại các dự án; khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đòi lại đất, tranh chấp đất, lĩnh vực chính trị, văn hóa xã hội. Khi đó, Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 149 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh và xử lý đạt tỷ lệ 100%; tham mưu UBND giải quyết 51 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 100%.
 
    Tiến hành kiểm tra 8 đơn vị sở, ngành, 8 đơn vị cấp huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai việc thành lập tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thanh tra tỉnh còn triển khai 2 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện (đạt tỷ lệ 100% kế hoạch). Qua đó, kiến nghị chấn chỉnh đối với công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, thực hiện quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật ở các đơn vị.
 
    Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai thực hiện thường xuyên và đã đạt được một số kết quả nhất định. Trong đó, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được quan tâm thực hiện. Thanh tra tỉnh tổ chức 2 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (đạt tỷ lệ 100% kế hoạch). Qua thanh tra nhận thấy, các đơn vị thường  sai sót trong công tác công khai tài chính theo mẫu biểu quy định của Bộ Tài chính; công tác thanh toán, quyết toán; công tác quản lý, theo dõi việc kê khai, công khai về tài sản, thu nhập; công tác tự kiểm tra nội bộ, chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện chế độ thông tin báo cáo... và đoàn thanh tra đã có kiến nghị chấn chỉnh kịp thời.
                                                                               P.V
.