Quảng Nam: Kết quả tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 9 tháng năm 2019

Thứ Năm, 10/10/2019, 15:38 [GMT+7]
    Sau khi tiếp nhận Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW trên toàn tỉnh; ban hành Quy chế số 07-QC/TU về việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy; trong đó, thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp dân định kỳ ít nhất 01 ngày/tháng của người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh và cấp huyện; ít nhất 02 ngày/tháng đói với người đứng đầu cấp ủy cấp xã.
 
Đồng chí Phan Việt Cường,Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4-2019
Đồng chí Phan Việt Cường,Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4-2019
    Hàng tháng, Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với các huyện, thị, thành ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc và các sở, ban, ngành liên quan để nghe phản ánh tình hình và chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực; trong đó có nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của dân theo Quy định số 11-QĐi/TW; chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạo, kéo dài.
 
    Trong 9 tháng qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức được 07 buổi tiếp công dân định kỳ tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và công dân. Thường trực Tỉnh ủy tiếp 15 lượt/18 người/15 vụ việc. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp 34 lượt/46 người/27 vụ việc. Thường trực HĐND tỉnh tiếp 47 lượt/86 người/37 vụ việc. Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp 71 lượt/215 người/56 vụ việc. Thanh tra tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp 628 lượt người; cấp sở tiếp 452 lượt người; cấp huyện tiếp 2.423 lượt người; cấp xã tiếp 5.131 lượt người. Công an tỉnh tiếp 259 lượt người. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp 101 lượt người. Gòa án nhân dân hai cấp tiến hành tiếp thường xuyên 2.361 lượt người.
 
    Sau các buổi tiếp dân, lãnh đạo tỉnh ban hành thông báo kết luận giải thích, hướng dẫn cho công dân và chỉ đạo các cơ quan chức năng, cấp có thẩm quyền kiểm tra, xác minh, giải quyết theo thẩm quyền và tham mưu cho lãnh đạo tỉnh giải quyết theo đúng quy định.
 
    Các cơ quan, ban, ngành tiếp nhận, xử lý hơn 8.700 đơn, thư các loại. Nội dung đơn thư của công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, kiến nghị bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, tranh chấp hợp đồng dân sự, chế độ, chính sách, hành chính và một số lĩnh vực khác...  Tỉnh ủy và Ban Nội chính tỉnh ủy đã nhận được 266 đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, giao Ban Nội chính Tỉnh ủy kịp thời tham mưu xử lý, giải quyết đạt 100%. 
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân, phục vụ Đại hội đảng các cấp, nhất là đối với những vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; yêu cầu từ nay đến Đại hội đảng, từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của mình, kịp thời báo cáo lên cấp trên; không để phát sinh đơn thư phức tạp do thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở; giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra đối với UBND các huyện, thị, thành phố và các sở, ngành của tỉnh trong việc chấp hành thực hiện các bản hành chính đã có hiệu lực pháp luật; kết hợp kiểm tra việc giải quyết đơn, thư của dân liên quan đến các bản án hành chính.
Cù Tất Dũng
.