Quảng Bình: Quán triệt và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Bảy, 13/05/2023, 13:02 [GMT+7]
    Sáng ngày 12/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, quán triệt và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến 200 điểm cầu toàn tỉnh, 3.176 đảng viên tham dự, có 02 điểm cầu tại Trụ sở Tỉnh ủy, 13 điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 185 điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Tại điểm cầu Tỉnh ủy có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện các cơ quan, ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.
 
    Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã thông tin về mục đích, ý nghĩa của việc biên soạn và giới thiệu những nội dung cơ bản của Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.
 
    Cuốn sách đã hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và trên cương vị Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này. Nội dung cuốn sách là tập hợp các bài viết tổng quan công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần làm sáng rõ bước phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phổ biến, quán triệt nội dung cốt lõi Cuốn sách tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phổ biến, quán triệt nội dung cốt lõi Cuốn sách tại Hội nghị
    Thông qua nội dung sách, bạn đọc có được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi lớn, bao trùm được đặt ra ngay từ đầu bài viết tổng quan của Tổng Bí thư: Vì sao chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực?; đồng thời nhận diện đúng về tham nhũng, tiêu cực và những tác hại của nó; hiểu rõ quá trình nhận thức của Đảng, Nhà nước ta về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những kết quả mà toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội đã đạt được trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng; xác định được những việc phải làm và cách làm để tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh; đồng thời vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư vào thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu từng cán bộ, đảng viên nghiêm túc nghiên cứu, học tập, quán triệt, nắm vững mục đích, yêu cầu; nhận thức sâu sắc về quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vận dụng đúng đắn, phù hợp, hiệu quả trong tham mưu, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương thời gian tới.
Lê Hà Anh Tâm
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
.