Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên

Thứ Bảy, 17/06/2023, 18:55 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập (6/6/2013 - 6/6/2023). Các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; tham dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh; đại diện Thường trực huyện, thị, thành ủy; nguyên lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy qua các thời kỳ. 
 
    Năm 2013, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, ngày 06/6/2013, Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên được thành lập trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh (thuộc UBND tỉnh) và Phòng Nội chính - Tiếp dân (thuộc Văn phòng Tỉnh ủy). Trong 10 năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy không ngừng kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng các quy chế, quy định công tác nội bộ; tích cực chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo quy định. 
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Bằng khen cho Ban Nội Chính Tỉnh ủy Điện Biên
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Bằng khen cho Ban Nội Chính Tỉnh ủy Điện Biên
    Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham những, tiêu cực tỉnh; chuẩn bị nội dung, xây dựng các văn bản phục vụ các phiên họp Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; tham mưu xử lý đơn thư tố cáo gửi đến Ban Chỉ đạo… góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham những, tiêu cực  tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì Nhân dân.
     
    Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, biểu dương những thành tích Ban Nội chính Tỉnh ủy đạt được trong thời gian qua. 
 
    Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Chủ động, sáng tạo, bản lĩnh, quyết liệt tham mưu có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án theo quy định nhất là các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên địa bàn. Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; vừa tham mưu, đề xuất và theo dõi, đôn đốc thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo vừa đề xuất Ban Chỉ đạo các cơ chế, cách làm hay, hiệu quả. Nâng cao công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.
 
    Nhân dịp này, Ban Nội chính Trung ương tặng Bằng khen cho Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp giai đoạn 2013-2023; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy.
                                                                                                                 P.V
.