Ban Nội chính Trung ương: Sơ kết 5 năm thực hiện giao ban công tác nội chính

Thứ Hai, 27/02/2023, 14:15 [GMT+7]
    Sáng 27/02/2023, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư về giao ban công tác nội chính. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.
 
    Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan nội chính Trung ương và các vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo đánh giá, sau 5 năm thực hiện chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư về giao ban công tác nội chính, các cơ quan chức năng đã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc định kỳ hằng tháng. Ban Nội chính Trung ương với vai trò chủ trì đã tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương có liên quan chuẩn bị tài liệu, xây dựng báo cáo về tình hình nổi lên, kết quả nổi bật trong công tác nội chính hằng tháng để tổ chức 33 Hội nghị giao ban, 10 Hội nghị Chuyên đề từ năm 2018 đến nay. Kết quả công tác giao ban công tác nội chính đã mang lại ý nghĩa thiết thực trên nhiều mặt; giúp công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính (với nhau) và giữa các cơ quan nội chính với ban, bộ, ngành ở Trung ương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, nhất là trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Đồng thời, góp phần giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; qua đó cho thấy, việc giao ban công tác nội chính là thiết thực, phù hợp với nhu cầu phối hợp của các cơ quan và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra…
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận
    Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan đã đánh giá những kết quả đạt được đồng thời kiến nghị, đưa ra những giải pháp cụ thể để công tác giao ban đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.
 
    Phát biểu kết luận, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan liên quan trong các hội nghị giao ban công tác nội chính. Thời gian tới, đồng chí đề nghị: (1) Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nội chính tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng với tinh thần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nội chính và giữa các cơ quan nội chính với các cấp, ngành, đảm bảo chặt chẽ, thường xuyên, nhịp nhàng, kịp thời, hiệu quả tránh “cua cậy càng, cá cậy vây”, “quyền anh, quyền tôi”; (2) Phối hợp, chủ động dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ các nguy cơ, đe dọa đến lợi ích quốc gia, dân tộc, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách, giải pháp chiến lược trong bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; trước mắt, khẩn trương hoàn thành tổng kết 10 năm chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; (3) Phối hợp tham mưu chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; rà soát các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài; giải quyết ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; (4) Tham mưu, phối hợp đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là tham mưu triển khai thực hiện tốt Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo và Kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo tại các Phiên họp, Cuộc họp; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giá trị nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên xây dựng các cơ quan nội chính thật sự trong sạch, vững mạnh theo đúng quan điểm “phòng, chống tham nhũng tiêu cực trước hết ngay trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”; (5) Phối hợp đôn đốc thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 09/11/2021 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, nhất là các nội dung về cải cách tư pháp, hoàn thiện thể chế về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; (6) Đổi mới nội dung, hình thức giao ban đảm bảo thiết thực, phù hợp và hiệu quả; nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo, có trọng tâm, trọng điểm đúng nội dung; nâng cao chất lượng theo dõi, nắm tình hình về công tác nội chính phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan; chỉ đạo triển khai các nội dung kết luận trong các hội nghị giao ban công tác nội chính…
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đặng Phước – Anh Hưng
.