Ban Nội chính Trung ương: Trao Quyết định tuyển dụng công chức tập sự đợt 2

Thứ Sáu, 24/02/2023, 14:07 [GMT+7]
    Sáng 24/02/2023, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì buổi công bố, trao Quyết định tuyển dụng công chức tập sự tại Ban Nội chính Trung ương. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo các vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
    Căn cứ Thông báo số 143-TB/BNCTW ngày 15/02/2023 của Ban Nội chính Trung ương về kết quả tuyển dụng công chức Ban Nội chính Trung ương năm 2023 từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ. Thay mặt lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban trao Quyết định tuyển dụng công chức tập sự cho 05 công chức về công tác tại: Vụ Pháp luật, Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Vụ Cơ quan nội chính, Vụ Địa phương II và Vụ Địa phương III thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Quyết định cho các công chức được tuyển dụng
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Quyết định cho các công chức được tuyển dụng
    Thay mặt lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban chúc mừng các sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ được Ban Nội chính Trung ương tuyển dụng lần này; đồng chí cho biết, đây là đợt thứ 2 Ban Nội chính Trung ương tuyển công chức là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ về công tác tại Ban Nội chính Trung ương; Ban Nội chính Trung ương luôn quan tâm tổ chức các đợt thi tuyển công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP vào các vụ, đơn vị thuộc Ban nhằm bổ sung lực lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của Ban, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đây là một trong những chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước trong vấn đề thu hút, trọng dụng nhân tài.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu
    Đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị, với thành tích học tập xuất sắc các công chức mới được tuyển dụng nhanh chóng tiếp cận công việc; cần ý thức được vinh dự và trách nhiệm đối với công việc; tiếp tục trau dồi kiến thức, nỗ lực phấn đấu, ham học hỏi, có những sáng kiến tốt phục vụ công việc; lãnh đạo các vụ có công chức được tuyển dụng tận tình hướng dẫn giúp đỡ, tạo điều kiện cho các công chức mới thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo các vụ chúc mừng các công chức được tuyển dụng
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo các vụ chúc mừng các công chức được tuyển dụng
    Các công chức được tuyển dụng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được tuyển dụng vào công tác tại Ban Nội chính Trung ương; đồng thời khẳng định sẽ luôn phấn đấu học tập nâng cao trình độ, tiếp tục trau dồi kiến thức, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, phấn đấu không ngừng để xứng đáng với chế độ được hưởng theo quy định.
Đặng Phước - Anh Hưng
.