Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương: Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ Ba, 28/02/2023, 18:46 [GMT+7]
    Sáng 28/02/2023, Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2022; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.
 
    Tham dự Hội nghị, về phía Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương có PGS, TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, các đồng chí Văn phòng Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương. Về phía Ban Nội chính Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban; Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng ban; thành viên Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, như: (1) Tổ chức nghiêm thu cấp cơ sở và cấp ban Đảng 06 đề tài, đề án năm 2020 (đã có 02 đề tài, đề án đạt loại xuất sắc; 04 đề tài, đề án đạt loại khá); (2) Chuẩn bị nghiệm thu cấp cơ sở 04 đề tài đề án năm 2021; (3) Triển khai nghiên cứu 04 đề tài, đề án của năm 2022.
 
    Bên cạnh việc nghiên cứu các đề tài, đề án của các năm, Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, thành viên Hội đồng khoa học và cán bộ, chuyên viên các vụ, đơn vị tích cực tham gia viết bài, chuyên đề đăng trên tạp chí khoa học, như: Tạp chí Nội chính, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Lý luận chính trị, Tạp chí kiểm toán…; tham gia viết nhiều bài tham luận khoa học tại các cuộc hội thảo khoa học do bộ, ban, ngành, các cơ sở nghiên cứu đào tạo tổ chức; năm 2022, Tạp chí Nội chính có 60 bài viết của lãnh đạo Ban và cán bộ, công chức cơ quan, góp phần quan trọng trong việc gắn nghiên cứu với thực tiễn, gắn khoa học với ứng dụng và tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp đến đông đảo bạn đọc. Đặc biệt, có 01 công trình khoa học là sản phẩm của Đề tài được nhận giải thưởng báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng năm 2022).
 
Đồng chí PGS. TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí PGS. TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Tại Hội nghị, đã có 11 ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng Khoa học cơ quan, đại diện các vụ, đơn vị nêu rõ những kết quả, hiệu ứng tích cực mà hoạt động nghiên cứu khoa học mang lại trong năm 2022. Ngoài ra, các ý kiến còn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và nêu những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2023 và những năm tiếp theo  tại cơ quan Ban Nội chính Trung ương.  
 
    Tại Hội nghị, thay mặt cho lãnh đạo Hội đồng Khoa học các Ban Đảng Trung ương, đồng chí PGS, TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đánh giá cao kết quả nghiên cứu khoa học của Ban Nội chính Trung ương thời gian qua; các đề tài, đề án khoa học luôn gắn với nhiệm vụ chính trị của Ban; nghiêm túc, trách nhiệm trong nghiên cứu; chất lượng nghiên cứu ngày một được nâng lên…Đồng chí đề nghị, Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát huy kết quả đạt được, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; sớm xây dựng định hướng nghiên cứu trọng tâm trọng điểm theo từng năm phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Ban; gắn nghiên cứu khoa học với công tác cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng…; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, ứng dụng vào thực tiễn sản phẩm, kết quả nghiên cứu của các đề tài, đề án đã được nghiệm thu. 
 
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó trưởng ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó trưởng ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2023 đã đề ra trong báo cáo tại Hội nghị. Trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu, nhất là ý kiến chỉ đạo của PGS, TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tại Hội nghị, Đồng chí Đặng Văn Dũng Phó Trưởng ban đề nghị, (1) Quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác tổng hợp, chắt lọc kết quả nghiên cứu các đề tài, đề án để kiến nghị, đề xuất, tham mưu lãnh đạo Ban trong việc lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của Ban, nhằm nâng cao giá trị của đề tài, đề án, tránh việc đề tài, đề án “bỏ tủ” sau khi nghiệm thu; (2) Cập nhật kết quả nghiên cứu đề tài, đề án lên hệ thống dữ liệu mang nội bộ của Ban để phục vụ khai thác thông tin về các đề tài, đề án; (3) Nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ, không để chậm tiến độ các đề tài, đề án đã được phê duyệt trong năm 2021-2022; tập trung nghiên cứu Đề tài khoa học trọng điểm do Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đặt hàng; lãnh đạo các vụ, đơn vị quan tâm hơn nữa trong hoạt động nghiên cứu khoa học tại đơn vị; xác định nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ chính trị thường xuyên của mỗi đơn vị và là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm; phối hợp thực hiện tốt các hội thảo, tọa đàm, thẩm định, tư vấn các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và 02 Ban Chỉ đạo trong năm 2023; (4) Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức quản lý đề tài, đề án khoa học; xây dựng dữ liệu, cơ chế phối hợp của các chuyên gia, nhà khoa học phục vụ hoạt động của Ban; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác sử dụng kết quả nghiên cứu các đề tài, đề án. Đồng chí yêu cầu, thường trực Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương tiếp thu, hoàn thiện, trình ký ban hành Chương trình hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2023 của Ban Nội chính Trung ương.
Đặng Phước –  Anh Hưng
.