Bộ Ngoại giao: Quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Sáu, 03/03/2023, 19:59 [GMT+7]
    Chiều ngày 02/3/2023, Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền những tư tưởng chủ đạo, nội dung cơ bản, cốt lõi của Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 96 điểm cầu các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
 
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu tại Hội nghị
    Tham dự tại điểm cầu tại Hà Nội có đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao; các đồng chí lãnh đạo Bộ, Ủy viên Ban cán sự, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; các cấp ủy trực thuộc ở trong nước và ngoài nước. 
 
    Tham dự có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật.
 
    Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã giới thiệu những nội dung cốt lõi của Cuốn sách. Theo đó, nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã và đang được thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt, bài bản và hiệu quả; tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước. Kết quả đó khẳng định quyết tâm nhất quán của Đảng, trong đó vai trò chỉ đạo quyết liệt, kiên quyết, kiên trì của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo. 
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương quán triệt các nội dung của Cuốn sách
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương quán triệt các nội dung của Cuốn sách
    Đồng chí Nguyễn Thái Học cho biết, cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản và ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Đây là cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Việc xuất bản, phổ biến, tuyên truyền về cuốn sách nhận được sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của chính khách, học giả, đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó có cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. 
 
    Cuốn sách gồm 3 phần: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; Nhất quán phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Nội dung cuốn sách là tập hợp các bài viết tổng quan công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần làm sáng rõ bước phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Thông qua Hội nghị, các cán bộ ngoại giao có thể thông tin đến với bạn bè quốc tế, để bạn bè quốc tế hiểu rõ và ủng hộ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam. Đồng thời, qua đây cũng là dịp để các cán bộ ngoại giao trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân các nước vào sự lãnh đạo của Đảng ta đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…
 
    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; đồng thời vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư vào thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng chí Bùi Thanh Sơn khẳng định, Đảng ủy Bộ Ngoại giao luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao yêu cầu các cấp ủy, tổ chức, cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Ngoại giao: (1) Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách đến từng cán bộ, đảng viên. Đồng thời, cán bộ, đảng viên trong ngành Ngoại giao cần nghiêm túc học tập, nghiên cứu để nắm vững "hồn cốt", nội dung cốt lõi của cuốn sách, trong đó quán triệt phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. (2) Nghiên cứu, học tập và quán triệt và triển khai, vận dụng đúng đắn, sáng tạo trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (3) Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt sâu rộng việc đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc trong giai đoạn phát triển mới của ngành Ngoại giao. Nhất là, triển khai đồng bộ, hiệu quả cả nhiệm vụ đối ngoại và nhiệm vụ xây dựng, phát triển ngành Ngoại giao. Tiếp tục quán triệt tư duy phục vụ, trong đó cán bộ, đảng viên trong ngành Ngoại giao tận tâm phấn đấu trong mục đích, lý tưởng của Đảng, phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong lĩnh vực đối ngoại. Đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc; tăng cường xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác, bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học. 
                                                                                     Nguyễn Sự
.